, 10. februar 2020

Nyhet fra Samlerhuset-gruppen: Gullbelagte samleobjekter skal være i rettferdig gull

Samlerhuset var tilstede da verdens første preging med rettferdig mynt fant sted.

Samlerhuset, med alle sine søsterselskaper i til sammen 16 land, selger en rekke mynter og medaljer belagt med gull til samlere over hele Europa. Nylig ble det inngått en avtale som vil kunne bidra til å endre markedet i en svært positiv retning: Heretter skal alle gullbelagte samleobjekter der vi har mulighet til å påvirke produksjonen være belagt med rettferdig Fairmined-sertifisert gull. Nyheten ble kunngjort på verdens største myntmesse World Money Fair i Berlin forrige uke.

Som offisiell distributør for en rekke internasjonale myntverk, og en av Europas største aktører innen samleobjekter, har vi spesielt gode relasjoner i myntbransjen. Likevel er det grundig og langsiktig arbeid som må til for å flytte en stor, tradisjonsrik bransje. Etter fem lange år med samtaler og forhandlinger er vi nå svært stolte av å kunne kunngjøre at heretter vil alle gullbelagte samleobjekter, der Samlerhuset har mulighet til å påvirke produksjonen, bli belagt med rettferdig Fairmined-sertifisert gull.

 

Samlerhuset samarbeider med Fairmined

Samlerhuset har samarbeidet med organisasjonen Alliance for Responsible Mining (ARM) i en årrekke. Organisasjonen står bak sertifiseringen Fairmined, som sikrer gode arbeidsforhold for verdens mange gruvearbeidere i småskalagruver. Etter at vi i Samlerhuset, sammen med Det Norske Myntverket, tok initiativ ovenfor Nobels fredsinstitutt om å prege den prestisjefylte Nobels fredsprismedaljen i rettferdig gull, ble Det Norske Myntverket verdens første Fairmined-sertifiserte myntverk. Da verdens første mynt i Fairmined-gull ble preget ved Det Statlige Franske Myntverket i Paris, var Samlerhuset en viktig brobygger mellom partene. Det er vi naturligvis svært stolte av.

 

Nå vil all gullbelegging skje med rettferdig gull

Hele Samlerhuset-gruppen benytter seg av det britiske firmaet D&M Jewellery Finisher til å gullbelegge samleobjekter som gullbelagte originalmynter og andre mynter og medaljer. Nå har firmaet inngått en kontrakt om Fairmined-sertifisering med ARM. Det betyr at på alle samleobjekter med gullbelegging der vi kan påvirke produksjonen, vil det bli benyttet rettferdig Fairmined-sertifisert gull. Fairmined-sertifisert gull har en noe høyere innkjøpspris enn vanlig gull, men er en liten pris å betale. Det er viktig at vi som en av verdens ledende aktører er med å sette premissene for markedet, og vi ser at dagens samlere er opptatt av at gullet garantert kommer fra gruver med gode arbeidsvilkår og forsvarlig utvinning.

 

 

Lanserte nyheten på verdens største myntmesse

Nyheten om det nye samarbeidet ble lansert for offentligheten under verdens største myntmesse World Money Fair i Berlin torsdag forrige uke. Som messens største eier, inviterte vi i Samlerhuset internasjonale kollegaer, myntverk og sentralbanker fra hele verden til en samling der samarbeidet ble kunngjort. Nyheten ble mottatt med stor begeistring og vi er svært stolte av å kunne slå fast at vi med dette tar et stort skritt for Fairmined, alliansen for ansvarlig gullutvinning, miljøet, gullgruvearbeiderne, familiene deres og samfunnet de lever i.