, 1. november 2023

Hvordan blir Fairmined gull til?

Fairmined gull er en viktig bidragsyter til kampen for rettferdig gull. Men hvordan blir det til?

Kampen for rettferdig gull er en viktig del av prosessen for å sikre større rettigheter rundt jorden. Og her kommer Fairmined inn. Det er en sertifiseringsordning for gruvedrifter som har krav til arbeidforhold, lokalmiljøet og klimaet. Faimined-logoen følger sluttproduktet slik at kunder kan vite at dette er rettferdig gull. Det er fordi alt Fairmined gull skal være sporbart.

 

Fairmined gull raskt gjennomgått

Deter Alliansen for ansvarlig gruvedrift (Alliance for Responsible Mining – ARM) som skal godkjenne bedriften involvert. Dette gjelder gruver, raffineri, kooperativ og andre involverte. Kravene er strenge, og flere gruver må gjennom flere sertifiseringsprosedyrer før de godkjennes.

Men hvordan blir gullet til? Fremgangsmåten er lik all gruvedrift, bortsett fra at Fairmined må godkjenne at det hele gjøres forsvarlig. I videoen over får du en rask innføring i Fairmined. Under kan du lese prosedyren dersom du ikke får spilt av videoen.

Gruvearbeidere henter ut store steinbiter fra fjellgruver. Deretter tar transportarbeidere med seg disse store steinene til et raffineri. Raffineriet smadrer steiene til små steiner, og så grus før det til slutt blir til små sandkorn i størrelse. Deretter skiller arbeiderne der ut edelmetaller som sølv og gull ut ved kjemiske  prosesser. Kjemikaliene er naturligvis godkjent.

Kjemikaliene løser opp sanden i sine enkeltdeler. Dermed samler raffineriets arbeidere gullet og samler dem i mindre klumper. Klumpene samles i større barrer. Raffineriet selger gullet til kooperativer, som smelter dem ned til internasjonalt godkjente barrer. Kooperativene selger gullet på det åpne markedet.

Under hele prosedyren passer ARM på at alt gjøres forsvarlig . Dette inkluderer at arbeidere ikke utsettes for farlige situasjoner, at lokalmiljøet ikke utnyttes, at kjemikaliene ikke håndteres uforsiktig og at alle arbeiderne for forsvarlig lønn.

 

Det Norske Myntverket og Fairmined

Det er her Det Norske Myntverket kommer inn. DNM kjøper gull fra kooperativet. Siden DNM ikke lenger selv smelter ned metaller eller slår rondeller, bruker de en underleverandør. Underleverandøren smelter ned og slår, og hele tiden må de vise hvor det blir av alt gullet. Deretter sender de rondellene tilbake til DNM, som preger mynter eller medaljer av dem. Også DNM må gjøre rede for hvor alt gullet er blitt av når de justerer og filer ned rondellene. Dette er slik at vi kan være sikre på at alt gull bare brukes i godkjente sammenhenger.

Dersom undereverandøren leverer gull til Nobels fredspris blir naturligvis prosessen mer spesiell. Bare en eller en håndfull mennesker mottar Nobels fredsprismedalje. Derfor kan det hende at at DNM gir oppdrag om bare én medalje. Disse medaljene er såkalte kunstmedaljer, og krever spesielt håndverk.