, 3. januar 2017

Samlerhuset støtter initiativet Fairmined rettferdig gull

Visste du at 90 % av verdens gruvearbeidere jobber i små gruver? Mange av disse under uverdige arbeidsforhold. Samlerhuset samarbeider med alliansen for ansvarlig gullutvinning (ARM) og støtter organisasjonen Fairmineds arbeid for rettferdig gruvedrift. Dette innebærer gode arbeidsforhold, rettigheter og miljø rundt gruvene – for gruvearbeidere i nåtid og fremtid.

Landbruk eller gruvedrift

Under den spanske kolonitiden var Colombia stormaktens største kilde til gull. Landet er fremdeles den dag i dag et av verdens største gull-land. For mange unge colombianere, særlig i landets mange mindre landsbyer, er det landbruk eller gruvedrift som er de to alternativene å velge mellom for fremtiden. Også FARC-geriljaen har vært engasjert i gullutvinning som en av sine inntektskilder. Mange småskalagruver i verden har svært kritikkverdige arbeidsforhold. Dette er nå noe ARM, Farimined og Samlerhuset ønsker å gjøre noe med.

Fairmined – for rettferdig gull

Takket være den ideelle organisasjonen Alliance for Responsible Mining (ARM), har verdens gullindustri fått merkingen Fairmined – en sertifisering som sikrer arbeidsforholdene for verdens mange gruvearbeidere.

Samlerhuset, Microsoft og Chopard er blant de som støtter Fairmined rettferdig gull

Sammen med blant annet Microsoft og smykkeprodusentene Chopard og Kering, er Samlerhuset stolte partnere til ARM som jobber for sertifisering av småskalagruver som frem til i dag har operert under til dels svært kritikkverdige forhold.

Nobels Fredspris: Rettferdig gull i rettferdighetens medalje

Nobels Fredspris er en av verdens mest prestisjefylte utmerkelser, og fredsprismedaljen må sies å være verdens mest prestisjefylte medalje. Fra 2015 ble medaljen preget i sporbart rettferdig gull fra gruver i Colombia. Dette etter initiativ av Samlerhuset og Det Norske Myntverket. Ekstra stas var det da prisen i 2016 gikk til den colombianske presidenten Juan Manuel Santos for hans arbeid for fred i landet hvor det rettferdige gullet også kommer fra. Her kan du lese mer om Nobels Fredsprismedaljen i rettferdig gull

Ved siden av Nobel Fredsprismedaljen, er også de internasjonale «The Olympic Laurel» og filmfestivalen i Cannes gullpalme fremstilt i rettferdig Fairmined-sertifisert gull.

Verdens første minnemedalje i Fairmined gull

Olympiske utmerkelser, gullpalmer og Nobels Fredsprismedaljer er svært få forunt, men heldigvis har det nå også blitt utgitt en minnemedalje i sporbart rettferdig gull. Spesialutgaven Kongens Nei er preget i Fairmined-sertifisert rettferdig gull i et begrenset opplag på 500 eksemplarer og er verdens første minnemedalje i Fairmined gull!


Gull for enhver pris?

Når du handler gull, kan du aldri være helt sikker på hvor gullet kommer fra. Du vet heller ikke under hvilke forhold det er utvunnet. Det meste av verdens gull stammer enten fra større gruver med regulerte forhold eller fra gjenvunnet gull. Likevel er altså en andel av verdens gull fra uregulerte små gruver.  Men nå finnes altså sertifiseringsordningen Fairmined. Og Fairmined-sertifisert gull er rettferdig gull det er grunn til å være stolt av. Jo flere som får opp øynene og benytter seg av rettferdig sporbart gull, jo bedre for sårbare mennesker, samfunn og miljøet omkring.

Se mer om Samlerhuset og Det Norske Myntverkets engasjement rundt rettferdig gull:

Samlerhusets facebook-side kan du se bilder fra da vi besøkte Colombia og lærte fra gullgruvedrift i de rurale små samfunn. Det var utrolig å se og lære om hvilken betydning Fairmined-sertifiseringen har for gruvearbeiderne som arbeider der, for miljøet og for lokalbefolkningen i området.

Spre budskapet om rettferdig gull

Vet vennene dine hvor omfattende det er å utvinne gull og betydningen av rettferdig gull? Del gjerne saken slik at flere får øynene opp for rettferdig gull!

Her kan du også se filmen om fredsprisens reise, fra småskalagruvene i Colombia via pregning ved Det Norske Myntverket til fredsprisvinnerne: https://www.youtube.com/watch?v=OdxBCeYatwM