, 13. januar 2017

Mynter med feilpreg og spesialpreg

Mynter med feilpreg og spesialpreg er populære samleobjekter. Noen mynter preges med spesielle detaljer, eller motiv. Og tross strenge kontrollrutiner blir av og til mynter preget med feil. Tross strenge kontrollrutiner, blir slike feilpreg en sjelden gang tilgjengelig i markedet. 

For å unngå feilpregede mynter og sedler, er sikkerhetsrutiner og kontroll strengt på all verdens myntverk og seddeltrykkerier. Allerede før pregingen starter, starter kontrollen hvor blant annet metallrondellene som myntene skal preges på, og papiret som sedlene skal trykkes på, blir møysommelig håndtert og kvalitetssikret. Også det endelige resultatet gjennomgår grundige inspeksjoner for at feil og mangler i aller største grad skal unngås. Feil kan likevel forekomme, og slike feilpreg og feiltrykk blir paradoksalt nok ofte yndede samleobjekter.

Skjevt hull, speilvendte tall, særepreg og spesialutgaver

På norske mynter kan vi blant annet nevne 1-krone og 5-krone med skjevt hull eller uten hull og 50-øren med speilvendt årstall. Også spesialutgaver med spesialpreg, også kalt særpreg, er morsomme og ettertraktede samleobjekter, slik som den norske 20-kronen fra 2011 med stjerne eller 2-øren fra 1968 som kun ble preget til årssett.