, 6. januar 2017

20 kroner 2001 med stjerne

Et lite opplag av norske mynter; 20 kr, 1 kr og 50 øre, ble i 2001 preget med stjerne. Disse er interessante samleobjekter. Er du heldig så har du lagt merke til at enkelte norske mynter er utstyrt med en liten stjerne. Finner du en mynt med dette for eksempel 20 kroner 2001 med stjerne, ta for all del vare på den!

Bytte av Myntmester markert med stjerne

Myntmester er et eldgammelt tradisjonsrikt yrke, og tradisjonelt sett satte myntmesteren i Norge initialene sine på all norsk mynt. I forbindelse med bytte av myntmester, ble det etter hvert tradisjon for at mynter preget rett etter tilsettingen av ny myntmester skulle bli preget med en liten stjerne. 2001 ble siste året for denne praksisen på norsk mynt da Magne Flågan overtok som myntmester. Han var den siste norske myntmesteren med initialer på norsk mynt. Både 50 øre, 1 krone og 20 kronen fra 2001 ble preget med stjernen, men 20 kronen bare i 10.000 eksemplarer!

Nesten hele det planlagte opplaget av 20 krone 2001 var preget da stjernen skulle på. Kun 10.000 eksemplarer til et spesialsett gjensto. Myntene ble levert i spesialemballasje, men mange har fjernet myntene fra disse pakningene i ettertid.

Pris norsk mynt med stjerne fra 2001

Stjernen og det lave opplaget har gjort disse myntene interessante for samlere. For 20 kronen 2001 med stjerne, med det lave opplaget på 10.000 eksemplarer, kan salgsprisen være opp mot 1.700 kroner. Opplagene for 1 kronen og 50 øren er henholdsvis 7.355.350 og 13.291.750 og vil ha en antatt salgspris på rundt 75 kroner for 1 kronen og 50 kroner for 50 øren. Myntene er fremdeles i sirkulasjon, så for den myntinteresserte gjelder det å følge med på all veksel fremover!