, 6. januar 2017

1 krone og 5 krone uten hull eller med skjevt hull

1-krone og 5-krone uten hull eller med skjevt hull: Norsk mynt med feilpreg er populære samleobjekter. Her finner du informasjon og priser.

I 1997 kom dagens 1-krone mynt i sirkulasjon: 1-krone med hull. Men tross myntverkets strenge kontroll og gode rutiner, skjedde det en feil med noen av de nye 1-krone myntene med hull og mynt med feilpreg kom ut på markedet. 1-krone med skjevt hull og 1-krone uten hull med årstall fra 1997 til 2000 er registret, og ryktene sier det også finnes 1-krone mynter med feilpreg fra 2001.

Samlerhuset tilbyr fra tid til annen mynter med feilpreg. Unikheter som feilpreg, blir gjerne yndede samleobjekter.
Samlerhuset tilbyr fra tid til annen mynter med feilpreg. Unikheter som feilpreg, blir gjerne yndede samleobjekter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Også de nye 5-krone myntene med hull fra 1998 finnes i eksemplarer uten hull eller med hull et helt annet sted enn i midten. Disse er dog sjeldnere enn 1-kronene med samme feilpreg og finnes bare med årstallene 1998 og 1999.

Hvordan oppdage mynt med feilpreg

På dagens hullmynter lages faktisk hullet før selve mynten. Frem til 2003 ble lange metallstrips med metall satt inn i stansemaskinene, som stanset ut runde blanketter med hull i. Akkurat i overgangen mellom slike lange metallstrips kunne det bli feil, som ledet til feilplasserte eller manglende hull. Når mynten siden blir preget på rondellen med feilplassert hull, oppdages det som regel i den nøyaktige kontrollen ved Det Norske Myntverket. Det heter seg at de fleste mynter med feilpreg er kommet ut via ansatte i norske banker. Ganske enkelt kan de holde rullene med nypregede, usirkulerte 1-kroner og 5-kronere opp mot lyset. Hvis ikke lyset strømmer gjennom rullen, betyr det at det finnes minst én mynt med feilpreg der.

Pris på norsk mynt med feilpreg

Prisen for en feilpreget hullmynt varierer. Siden det finnes færre 5-kroner med skjevt eller manglende hull, er prisen høyere for denne. Generelt kan man normalt kjøpe en 5-krone med feilpreget hull for mellom 1500 og 5000 kroner. For 1-kronen må du normalt ut med mellom 500 og 2500 kroner. Jo større feil i plassering av hullet, og jo lenger unna introduksjonen av hullmynt vi kommer, jo sjeldnere og høyere pris vil det være for mynten. Les gjerne Nettavisens artikkel om nyere mynter som er attraktive samleobjekter.