, 25. september 2019

Dollar, nickel og dime – Hvorfor heter de det?

buck - eller hjorteskinn, ble brukt om dollar. Les om nickel, dollar, dime og mye annet her!
Hjorteskinn heter buckskin på engelsk, og ble grunnlaget for byttehandel mellom europeiske kolonister og den amerikanske urbefolkningen. Dollaren ble senere brukt, og fikk navnet etter hjorteskinnet.

Nickel, dime, dollar og andre amerikanske uttrykk har en lang historie. Her får du en kort innføring.


Vi har tidligere sett på dollartegn og andre tegn. I dag ser vi på uttrykk som dollar, nickel, dime og de andre småpengene. Navnene har en lang og spennende historie.

 

Dollar – Fra Tsjekkia til Shakespeare

I 1519 ble altså begrepet «daler» til etter at sølv ble funnet i Joachimsthal». I motsetning til tidligere mynter, hadde disse høyt sølvinnhold og var etterspurte. I tysktalende land ble myntene hetende thaler, mens vi altså i Norge brukte «daler»-begrepet. Den første norske daler, også kalt en gylden, ble preget i 1546, og fast fra 1628.

Det hadde ikke Shakespeare fått med seg. Ordet «dollar» ble brukt i England allerede på 1500-tallet. Det var en fellesbetegnelse på daler og spanske reales. Begge hadde høyt sølvinnhold.  Ordet snek seg inn i Shakespeares verk Macbeth:

«That now
Sweno, the Norway’s King, craves composition;
Nor would we deign him burial of his men
Till he disbursed at Saint Colme’s Inch
Ten thousand dollars to our general use»

På norsk betyr det omtrent at Svein, altså Alfivason, ba om fred, men han får verken fred eller begrave sine menn før han har betalt ti tusen dollar. Eller Daler. Som altså ikke fantes på 1000-tallet, da denne handlingen foregår. Sannsynligvis skrev Shakespeare for sin tids publikum, og ikke med historisk nøyaktighet. Dollar dukker for øvrig også opp i «Stormen». Dollar ble med over til USA, som brukte det som fellesbetegnelse på nederlandske daler og spanske reales. Resten er historie, som det heter.

Uttrykket «buck» som i for eksempel five bucks, betyr rett og slett «bukk», mer eller mindre. Bukk må her forstås som hannen av dyr med horn, for eksempel geit, sau eller hjort. I denne sammenhengen var buck forkortelse for buckskin, som igjen egentlig er forkortelse for deer buckskin. Dette kommer av at hjorteskinn av hann, som var større enn hunnen, var en vanlig byttegjenstand, og fungerte som en slags «mynt» før mynter kom.

 

Dime og nickel – egentlig enkelt

Dime er rett og slett en forenkling av ordet Disme. På gamle amerikanske mynter ble til og med ordet «disme» skrevet på mynten. Dette kommer fra latin via fransk. På latin heter en tiendel «decimus». Decimus ble på fransk til disme. Disme fant altså veien til amerikanske mynter. S-en ble etter hvert droppet.

5 cent ble fra 1796 av preget av sølv. Den ble kjent bare som en half-disme eller half-dime. Da den amerikanske borgerkrigen ble stadig dyrere, ble produksjon av sølvmynter av lav valør stoppet. Da 5 cent ble startet opp igjen i 1866, ble de preget av kobbernikkel, eller cupro-nickel, som det het på engelsk. Cupro forsvant, og man satt igjen med nickel. Dette var et nedsettende begrep basert på at folk foretrakk sølv. Likevel hadde nickel kommet for å bli, om enn det først var 20 år senere, med introduksjonen av V-nickel-mynten at den ble akseptert.

 

Two bits og penny

Quarter er det egentlige navnet på mynten med verdi 25 cent. Imidlertid var ikke alltid 25 et naturlig tall. Britene, for eksempel, har ingen tradisjon for 25 pence, og det var først den litt odde crown-mynten som fikk verdien 25 pence etter at britene høyst motvillig gikk over til desimalsystem i 1972. Og crown er til og med en minnemynt med reell verdi godt over 25 pence. Det var derfor ikke britene, men spanjolene, som inspirerte quarter dollar-mynten. Quarter betyr for ordens skyld «kvart».

Quarter fikk i begynnelsen kallenavnet «Two bits«. Dette handler om at dollaren ble sammenliknet med 8 reales-sølvmynten. Selve 8 real-myntene ble kalt «pieces of eight», eller stykker på åtte. Spanjolene preget mynter i 8, 4, 2, 1 og 1/2 real. Siden amerikanerne hadde desimalsystemet etablert, ble  8 reales dollaren, 4 reales halvdollaren og 2 reales kvartdollaren. Derfor fikk den kallenavnet «two bits».

Amerikanerne har cent, og britene penny. Så hvorfor blir da 1 cent kalt en penny? Vel, igjen er det enkelt. Før amerikanerne fikk sine egne mynter, brukte de i hovedsak engelske, i det minste småpenger. Den laveste verdien var en penny, og da amerikanerne laget 1 cent og 1/2 cent, fikk de av gammel vane navnet «penny». Siden har navnet stått seg.Ordet «penny» kommer sannsynligvis fra tysk «pfennig», som igjen kommer fra fransk «denier», som igjen kommer fra latin «denarius». Som altså betyr «består av ti».