, 27. august 2019

Historien til amerikanske sølvdollar

Den første sølvdollar - Flowing hair
Flowing Hair er den første sølvdollar i produksjon fra USA. Nå er den av de mest populære myntene i verden, men da de kom ut, var de mislikt.

Sølvdollar ble introdusert med «Flowing Hair», og har eksistert både som sirkulasjonsmynt og handelsmynt siden. Her er kortversjonen.

Nå til dags brukes amerikanske dollar stort sett som sedler, men i gamle dager var det mynter som gjaldt. Siden det finnes mange myntsamlere i USA, er det mye å si om hver mynt. Vi nøyer oss her om en rask gjennomgang. Og for ordens skyld, Liberty, eller Lady Liberty, er altså Frihetsgudinnen, originalt fra romersk mytologi.

 

Spanske reales og annet føramerikansk

En 8 real fra 1799. Slike mynter ble ofte brukt i USA. Legg merke til banneret rundt søylen til venstre. Den kan ha vært opphavet til dollartenget $. (Foto: Chris Light)

Lenge før USA ble til, brukte nybyggerne mynter. I hovedsak gikk det i britiske pund, men dette var fortsatt en tid der en mynts verdi var lik sølvverdien. Og det var særlig én mynt som hadde høy og konsistent sølvverdi, den spanske 8 reales. Spania hadde store sølvgruver i Sør-Amerika, og på 1700-tallet hadde de gode myntpresser der. Myntene fra Spansk Amerika var i tillegg til den høye sølvverdien også pent utformet. Deretter ble det etablert at en 8 real skulle være utgangspunktet for amerikanske dollar.

Det ble ikke preget noen amerikanske sølvdollar til sirkulasjon før 1794. Det betyr ikke at det ikke eksisterte prøvemynter. En av dem var Benjamin Franklins forsøk, den såkalte Continental Currency. Den inneholdt en rebus som betydde «tiden flyr, så pass dine egne saker». Benjamin Franklin var kjent for sin underfundige humor.

Det fantes også en som het Nova Constellatio. Dette var en mynt som var inndelt i «units», og dermed ikke egentlig dollar.

 

Flowing Hair: Den første sølvdollar

I 1792 skulle en sølvdollar for første gang preges. Som nevnt, var den spanske 8 reales en stor inspirasjon for denne dollaren. Imidlertid ble en analyse av sølvinnholdet i den spanske mynten feil. I stedet for den langt vanligere 892 promille sølv, besto mynten av hele 900 promille. Dermed var det faktisk mer sølv i dollaren enn i 8 reales-mynten!

Selve produksjonen av sølvdollar er i seg selv preget av myter. Vi vet at Senatet foreslo å ha Washington på reversen, mens Representantenes hus byttet det til Lady Liberty. Det heter at Washington selv syntes at det å ha hodet sitt på mynten ble for likt de britiske myndighetene de hadde gjort opprør mot. Det heter også at Washington selv ofret mye sølv for å få preget myntene. Begge disse, spesielt den siste, er tvilsomme.

Motivet er av Lady Liberty, og reversen har en slank ørn. Flowing Hair har en helt spesiell rolle i amerikansk numismatikk. Etterspørselen er enorm, og den har gått for $10 millioner på auksjon. Bare 1758 mynter ble preget i 1794. I 1795 ble det preget 203 033 sølvmynter, men dette inkluderer både Flowing Hair og den neste dollaren, Draped Bust.

 

Draped Bust – E Pluribus Unum

sølvdollar med utringning: Draped Bust
Denne mynten viser muligens Ann Willing Bingham, men ingen vet sikkert. (Foto: Lost Dutchman Rare Coins)

Den neste mynten var den såkalte Draped Bust. Denne kom som resultat av at verken Kongressen eller folket var særlig fornøyd med Flowing Hair-mynten. Man vet ikke helt hvem som har designet det nye motivet eller hvem som har sittet modell, men mistenkte er Gilbert Stuart og Ann Willing Bingham. Stuart har malt det berømte Washington-portrettet. Willing Bingham, regnet som sin tids vakreste, argumenterte sterkt for å utvide grunnloven med ti tillegg, inkludert talefrihet, religionsfrihet, utvidelse av eiendomsrett og mye annet.

De første fire pregeårene ble reversen fra Flowing Hair brukt, men i slutten av 1798 ble reversen endret. Ørnen ble heraldisk, og holdt piler, olivengrener og et banner med påskriften «E Pluribus Unum». E Pluribus Unum – av mange én, var lenge USAs motto, og det brukes fortsatt. Dette skal visstnok komme fra en oppskrift på osteballer av Vergil. 

I denne mynten ble feilen fra Flowing Hair-mynten korrigert. Dermed var det ikke 900 promille sølv, men 892, og slik ble det siden. Mynten ble preget fra 1795 til 1804. Det finnes mange varianter, for det meste av reversen. Det dreier seg for det meste om småjusteringer i antall stjerner, bær eller annet, i tillegg enkelte skrivefeil.

 

Gobrecht og Seated Liberty

Seated Liberty sølvdollar
Merk den stilistiske ørnen med våpenskjold. Dette betyr at det er en Seated Liberty, og ikke en Gobrechtdollar.

I 1806 ble produksjon av sølvdollar stoppet etter at mange av dem fant veien til Kina på grunn av sølvverdien. I 1831 gikk det motsatt vei, det vil si at mange 8 reales fant veien fra Kina og tilbake til USA. Dermed begynte planleggingen av nye sølvdollar. Motivet var av Lady Liberty som satt og holdt en frihetsstav og en piletus, en spiss lue. Originalt var begge disse symbol på Libertas, altså den romerske originalen til Lady Liberty. Imidlertid ble både frihetsstaven og luen i antikkens Roma brukt i en seremoni for å frigi slaver. Flere amerikanere byttet om rekkefølgen og trodde at frihetsstaven og luen symboliserte tidligere slaveri, og at amerikanere var frigitte slaver.

Christian Gobrecht designet myntene. I 1836-39 var de preget i få eksemplarerer for å se på folks reaksjoner. Det ble gjort noen forandringer. Reversen til Gobrecht var av en ekte ørn i flukt, i motsetning til den heraldiske, det vil si den stilistiske med et våpenskjold. Denne mynten slo ikke an. I 1840 kom en ny variant. Lady Liberty ble beholdt, mens ørnen igjen ble heraldisk med våpenskjold og pil og olivengrener i klørne.

Mellom 1836 og 1839 sto Gobrechts navn på myntene under frihetsgudinnen. Derfor heter denne Gobrecht-mynten. Fra 1840 av ble navnet hans droppet, og mynten ble hetende Seated Liberty.

 

Trade dollar

Enkelte sølvdollar har en litt spesiell historie. Trade dollar er en av disse. De ble preget først i 1873 for å bli brukt i Øst-Asia. Disse myntene ble ikke gyldig mynt i USA, og ble bare brukt som vanlig handelsmynt til 1878. Deretter ble de preget i noen år til som samlerobjekt.

 

Morgan dollar

Skolelæreren med flere kornprodukter i lua. Den gule sirkelen viser S-en for San Francisco. (Foto: Samlerhuset)

Morgan dollar er kanskje den mest kjente sølvdollar i USAs historie. Kort fortalt har den bilde av Lady Liberty igjen, men nå bare i profil. Lady Liberty er her en skolelærer som ble brukt som modell av nettopp George Morgan. Morgan var en etablert medaljepreger før han flyttet til USA. Kortversjonen er at den ble preget med «In God We Trust», og at den var den første som ble preget i forskjellige myntverk.

Dette kunne man se på myntene. Sto det ingen bokstav, var det Philadelphia. S sto for San Franscisco, CC for Carson City og O for New Orelans. De ble preget fra 1878 til 1904, og så igjen i 1921. I 1921, det siste pregeåret, kom det D for Denver.

Under første verdenskrig startet Tyskland et rykte om at Storbritannia knapt hadde sølv, noe som i og for seg stemte. Derfor kjøpte Storbritannia sølv av USA. USA smeltet 47 % av beholdningen av Morgan-dollar.

 

Peace dollar

(Foto: National Museum of American History)

Peace dollar var USAs siste tradisjonelle sølvdollar til tradisjonelt bruk. De ble preget ettersom det var behov for sølvdollar etter at Morgan-dollaren ble omsmeltet. Selv om Morgan gjorde en siste opptreden i 1921, var de nnye mynten på vei. Den italienskamerkanske kunstneren Anthony de Francisci brukte kona som motiv, og la til en stråle-krone. Denne skulle spille på Frihetsgudinnen-statuen i New York. Navnet «Peace» kom av at det sto PEACE på reversen under en ørn som sto på en klippe med vingene samlet. Fredsønsket passet med den isolasjonistiske retningen USA fulgte.

Peace dollar varte fra 1921 til 1935.

Senere tid

Etter Peace-doller tok sedler over som betalingsmiddel for 1 dollar. Det ble imidlertid gitt ut flere minnemynter, om enn av gull:

  • Eisenhower
  • Susan B. Anthony
  • Sacagawea
  • Presidential (de forskjellige presidentene)
  • American Inventions

Men tradisjonelle sølvdollar til allment bruk kommer neppe tilbake.