, 24. januar 2018

Morgan-dollaren – en ikonisk sølvdollar

Morgan-dollaren er fortsatt svært populær blant samlere. Den gule sirkelen viser hvor man kan se ved hvilket myntverk mynten er preget. Her «S» for San Francisco. (Foto: Samlerhuset)

Til tross for at Morgan-dollaren ble preget i svært store tall mellom 1878 og 1904, er det ganske sjelden å finne en i god stand. Derfor er disse pene sølvmyntene et yndet samlerobjekt.

Det er muligens noe av det mest amerikanske som finnes at en mynt designet av en brite med en romersk gudinne, brukt som fransk frihetssymbol er blitt et slags nasjonalsymbol. For som det står på mynten: «ut av mange, blir det én». Denne mynten var også i sirkulasjon mot slutten av cowboytiden. Det betyr at skurker som Dalton-gjengen, Butch Cassidy & Sundance Kid, Tom Ketchum, The Wild Bunch og Belle Starr brukte disse myntene.

Morgan-dollaren ble til etter inflasjon av sølv

Morgan-dollaren har en interessant forhistorie. USA hadde siden selvstendigheten hatt såkalt dobbeltmyntfot. Det betyr at det var to metaller som bestemte verdien til dollaren, i dette tilfellet sølv og gull. Imidlertid ble det gravet opp så mye sølv på 1800-tallet at det viste seg at sølv sank i verdi. For at gull ikke skulle bli tatt med i dragsuget, bestemte amerikanske myndigheter seg for å avslutte dobbeltmyntfot.

Sølvgruvedriverne hadde mektige venner, og disse bestemte seg i 1878 for at regjeringen måtte kjøpe inn masse sølv. Dette sølvet skulle preges om til et svært stort antall nye mynter. De nye myntene måtte ha en ny design. Valget falt på den britiske gravøren George T. Morgan.

Skolelærer symboliserte frihetstrangen

Medalje av Albert Edward Prince of Wales laget av Morgan. Kort tid etter ble Morgan-dollaren laget.
George Morgan laget design til denne medaljen til ære for kronprins Albert (senere kong Edvard VII) av Storbritannia året før han kom til USA. (Foto: WIkimedia Commons)

Morgan var vant til å lage britiske mynter med konger, og slik ble republikanske mynter annerledes. Republikker har sjelden myntherren på bildet. I stedet var det frihetsgudinnen Libertas som pleide å prege adversen. Libertas ble i moderne Frankrike gjort om til «Marianne», republikkens og frihetens forkjemper. I USA ble hun gjerne til «Lady Liberty». På den utgående dollarmynten var Libertas sittende i helfigur, men Morgan valgte en annen løsning. Etter tips fra en kunstnervenn, valgte han å bruke skolelæreren Anna Williams som modell.

Motivet var hennes hode i profil, med en frygisk lue som symboliserer republikken. Gudinnen har et pannebånd med påskriften «Liberty». USAs jordbruk vises også med bomullsplanter, hvete og blader – lønn og tobakk er foreslått – i båndet. I randskriften var det daværende mottoet «E pluribus unum» – etter sigende fra en dressingoppskrift. I tillegg består mottoet av tretten bokstaver, og randskriften har også tretten stjerner – en for hver av de opprinnelige 13 statene i USA. Årstallet står nederst i midten med syv stjerner på venstre og seks på høyre side.

Reversen viser en ørn som stiger svakt til høyre, og med en olivengren i den ene kloen og tre piler i den andre. Bak står «In God we trust» i gotisk tekstur-skrift. Ørnen er delvis omkranset av en laurbærkrans.

De topografisk høyeste stedene på mynten, som oftest blir slitt først, er området over og under øynene på Libertas, håret mellom øynene og pannebåndet, toppdelen på luen, nedre del av luen, toppen av øret og en hårbølge skrått til høyre for årstallet. På reversen er det brystet og rett til høyre for øyet til ørnen.

Fem myntverk ble brukt

Myntverket i Philadelphia slo de første myntene, og fortsatte med høy produksjon ut mesteparten av 1800-tallet.

Det viste seg at presset på å lage så mange mynter som det var krav om ble stort. I 1878 ble to myntverk først brukt, San Francisco og Philadelphia. Philadelphia måtte droppe all annen virksomhet, og San Francisco ble svært forsinket. Det ble gjennomført en liten pause for å gjøre klar utstyret. I denne forsvant en av de åtte halefjærene til ørnen, slik at fra april av hadde ørnen syv halefjær.

Da produksjonen startet igjen, fikk både San Francisco og myntverket i Carson City pregingsverktøy. Året etter fikk New Orleans pregingsverktøy også. For å skille dem, sto det «S» på mynter preget i San Francisco, «CC» for Carson City og «O» for New Orleans. Disse bokstavene finner man nederst på reversen, under laurbærkransen.

Mellom 1890 og 1893 ble en rekke lover innført. Det medførte at man kjøpte inn mye sølv, og så preget Morgan-dollaren helt til sølvlageret var tomt, noe som skjedde i 1904. Dette var siste gang i denne omgangen at Morgan-dollaren ble preget.

Under første verdenskrig bestemte USA seg for å hjelpe Storbritannia med sølv for å holde britenes pundverdi oppe. For å få tak i nok sølv, ble det bestemt at overskuddslageret av Morgan-dollar skulle smeltes ned. Over 270 millioner sølvdollar ble smeltet om. Mynten som ble til etter at det var for mye sølv, ble nedsmeltet fordi det var mangel på sølv.

Mellom 1904 og 1921 ble det ikke preget nye mynter. I 1921 startet myntproduksjonen igjen. Det var da to dollarmynter som ble preget. Den første var den nye, fredsdollaren. Den andre var Morgan-dollaren, som nå ble preget i Denver i tillegg til San Francisco og Philadelphia. Imidlertid var pregingsverktøyene og morverktøyene ødelagt. Den da 76 år gamle Morgan måtte derfor lage nye verktøy. Myntene fra Denver fikk da en «D» på seg.

Carson City-historien

Etter 1921 ble det ikke preget flere Morgan-dollar. Av de fem myntverkene var det Philadelphia som produserte klart flest, med over 300 millioner. Deretter kom New Orleans og så San Francisco. Deretter var det et langt hopp ned til Denver med 20 millioner mynter, alle fra 1921.

Hvordan var så historien med Carson City? Dette myntverket var det med klart minst kapasitet. De produserte til sammen 13 millioner. Det var altså færre enn Denver, som bare preget mynt i ett år. Det var til og med færre mynter enn det Philadelphia preget i 1879. I tillegg var altså alle myntene preget før omsmeltingen. Mynter fra Carson City var dermed vanskelig å få tak i.

I 1964 ble ved en feiltakelse en sjelden Morgan-dollar solgt fra Finansdepartementet. Dette medførte at Finansdepartementet undersøkte hvelvene sine – og oppdaget 2,8 millioner Carson City-dollar! Med tanke på at det var så få av dem i sirkulasjon, ble det bestemt å holde dem tilbake i utgangspunktet. Det ble deretter i 1969 bestemt at man skulle åpne for salg av disse. Salget hadde en omsetning på $ 107 millioner dollar.

CC-Morgan-dollarene er vanskelige å få tak i, og spesielt 1889-mynten. I tillegg er Philadelphia-mynten fra 1895 spesielt sjelden. Det skal ha blitt preget 12 000 sirkulasjonsmynter av den, men ingen er funnet. Derimot finnes det 800 proof-mynter.

Nå anbefaler vi uansett ikke å kjøpe mynter som investering. Morgan-dollarene er tross alt hovedsakelig populære fordi de er så pene. Og det er en så god grunn som noen til å skaffe seg dem.