, 19. juli 2019

Symbol på valuta og deres historie

symboler på valutaer har eksistert lenge for noen mynter, men er sjeldnere for andre
For å spare tid, har mange valgt å bruke enkle bokstavsymboler for å slippe å skrive hele navnet på valutaen. Øverst fra venstre: Dollar, Pund, Euro, Yuan/Yen og Hryvina.

Symbol er en vanlig forkortelse på forskjellige valutaer, men hvor kommer de forskjellige tegnene fra? Vi ser nærmere på et par av dem her.

 

Amerikanske dollar – spansk symbol, men hvilket?

Symbol på spansk verdensherredømme: Klodens to sider med den spanske kronen over.
Denne 8 reales-mynten  har både Herkules’ søyler og PTSI. Klikk for større bilde.

Symbolet på den amerikanske dollaren, $, er et av verdens mest kjente symboler. Men hvor kom det fra?

Det er viktig her å huske at dollar opprinnelig ble laget med Peso som modell. Derfor er det forståelig at en av de mest etablerte teoriene var at tegnet gikk via pesoen. Peso ble forkortet PS, og gjennom slurv kan PS ha blitt til $.

Men det er ikke den eneste forklaringen. En minst like populær teori går på at dette handler om Herkules’ søyler. I antikken mente man at verden sluttet, mer eller mindre, ved utløpet til Atlanterhavet. Det eneste som lå utenfor det var, ifølge Plato, nettopp Atlantis, derav navnet på havet. Det som merket verdens ende var to symbolske søyler, det vil si klipper.

I lang tid var det etablert at det ikke eksisterte noe lenger vest. Begrepet nec plus ultra, omtrent «ingenting videre utenfor» dukket opp. Etter at Amerika ble oppdaget, ble betegnelsen til bare «plus ultra», altså videre utenfor, med på våpenskjoldet. De to ordene snirklet seg nedover et bånd på hver sin søyle. Den til høyre, som man kan se på mynten til høyre, likner på det som som ble USAs symbol på sin myntenhet.

Merk også på denne mynten at den er fra Potosi. Symbolet på Potosi myntverk var PTSI, men det tok mye plass. På denne mynten hadde alle de fire bokstavene blitt preget oppå hverandre. Det kan likne på dollartegnet.

Mindre etablerte forklaringer handler om at dette var U og S trykker oppå hverandre, eller symbol på jordkloden med den vestre halvdel over den østre (Spania kontrollerte vest og Portugal øst på 1500-tallet). Disse har ikke like sterke beviser.

 

Britiske pund – romersk vekt

Der den amerikanske dollaren er vanskelig, er den britiske £ lett. Som mange vet, er pund både en myntenhet og en vekt. Og de har naturligvis samme bakgrunn. Romerne hadde begrepet libra pondo,  som betyr omtrent «vekt hengt opp». Nøyaktig hva det betydde, er usikkert, men det ble etablert. Pondo gikk via germansk til engelsk, der det da ble pound. Libra betyr altså bare «vekt», men det var også grunnvekten, litt som kilo er nå i dagligtale (naturvitenskapen opererer med gram).

Alle visste hvor mye en libra var, og dette var sant langt ut i middelalderen. Det var da man brukte £ som symbol for pund. På den tiden var et pund verd mye, og det var mye mer vanlig med shilling og pence. Shilling ble s etter den bysantinske gullmynten solidus. Pencee ble til d etter en romerske sølvmynten denarius. De to siste har nå ikke store funksjonen ettersom shilling er ute og pence er for lite verd.

 

Euro – Verdensdelens vugge

Mens £ har eksistert siden middelalderen og $ har eksistert siden 1700-tallet, minst, har € bare eksistert i kort tid. Man har en helt klar idé om hvorfor euro fikk nettopp € som symbol.

E-en står for Europa. Grunnen til at den er buet, i stedet for å ha rett rygg, er historisk. Den skal ha vært inspirert av den greske bokstaven epsilon (Ɛ), men likner mye mer på den ukrainske je (Є). Den greske Ɛ var den første bokstaven i ordet Europa, et ord som i seg selv kom fra gresk. Slik er det en viss historie i dette nymotens symbolet.

Kanskje nettopp for å unngå forvirring med de etablerte bokstavene, ble det lagt inn dobbelstrek på midten. Der pund og dollar bare har én strek, men kan skrives med to, har euro med vilje dobbelstrek.

I tillegg kan det jo også nevnes at før euro ble navnet, var det tenkte navnet ECU, og det hadde et symbol: ₠. Det kan ha hatt noe med saken å gjøre.

 

Andre bokstaver med streker

Etter at både britiske og amerikanske mynter ble dominerende, har også bokstaver med streker gjennom seg dukket opp, av og til i land uten det latinske alfabetet. Her er en gjennomgang:

  • ¥ – Kinesisk yuan eller japansk yen, brukes av begge. Det kinesiske alfabetet og den japanske kanji-avarten brukes oftere internt.
  • ฿ – Bhat, den svært velykkede myntenheten i Thailand. Også her brukes det særegne thai-alfabetets symbol oftere hjemme.
  • ₽ – rubel, skrevet på kyrillisk, der P er en R. Symbolet er fra 2013, og det eksisterte ikke symboler tidligere.
  • ₱ – filipinsk peso, altså to gjennomstrekninger.
  • ₲ – paraguayansk guaraní.
  • ₩ – sørkoreansk won.
  • ₴ – dette kan se ut som et dollartegn baklengs, men er faktisk ukrainsk. Ukraina har hryvina som myntenhet, og på ukrainsk kyrillisk er første bokstav i det ordet, «he», ser ut som en baklengs S.