, 12. mars 2018

Yggdrasil – Verdenstreet og galgen

Nylig slapp Isle of Man Yggdrasil-mynten i samlingen om vikingarven. Verdenstreet er sannsynligvis det mest omfattende symbolet på norrønt verdenssyn.

Det er nesten ikke den ting som ikke kan knyttes til Yggdrasil. Tresorten, dyrene, høyden, nedbrytingen, funksjonen, røttene og undervannskilden er alle vesentlige. Lite er tilfeldig med treet som strekker seg over hele verden. Det har også en mørk side.

 

Rikt dyreliv i Yggdrasil

En ørn til høyre og en falk til venstre i bildet. De sitter på hver sin gren på Yggdrasil. Ekornet Ratatosk sitter i nærheten av ørnen.
Ørnen til høyre heter kanskje Vidofnir, og er kanskje egentlig en hane. Falken til venstre er altså Verfolne, mens Ratatosk tar seg en pause i løpingen mellom topp og bunn av treet. Trykk for større bilde.

På mynten, som finnes både i 9 og 24 karat gull, er treet hovedfokus. I tillegg kan man også se en rekke dyr, alle fra mytologien.

Øverst i høyre hjørne ser man en ørn. Ørnen heter kanskje Vidofnir, men Vidofnir kan også være en hane. Ting er ikke alltid rett frem med mytologien. Det som faktisk er mer sikkert, er at hauken som sitter i motsatt ende av treet heter Verfolne, den vindblekede. Hauken kan ha hatt som funksjon å samle kunnskap for den vise ørnen.

Ørnens hovedfunksjon ser ut til å være å dele sladder og ukvemsord med slangen Nidhogg. Nidhogg gnager på røttene til treet, og på mynten er han nederst på midten. Ekornet Ratatosk, under og til venstre for ørnen på mynten, har som oppgave å være budbringer. Eller sladrehank. Rollene er uklare her, men sannsynligvis er ekornet litt av begge deler.

Det er også fire hjorter assosiert med treet. De er Dåin, Dvalin, Dunøyr og Duratro. Ifølge fortellingene skal de løpe omkring på grenene til treet og beite. To av disse navnene, Dåin og Dvalin, er faktisk også navn på dverger, og kan bety «den døde» og «den i dvale». Hjortene er knyttet til blant annet årstider, månefaser og vindretninger. Det er til og med en teori om at det originalt var én hjort. Akkurat som Nidhogg, bryter de ned treet.

 

Uhygge og kunnskap

Runen "odel" vises på stammen av treet Yggdrasil. Den symboliserer runenes makt, som Yggdrasil hadde. Runen og treet er omkranset av to hjorter.
Yggdrasil inneholdt ifølge mytologien nøkkelen til å løse runenes hemmeligheter. Runen er omkranset av to av hjortene.

Omtrent midt i mynten er det avbildet en rune. Runen kalles gjerne odel, edel eller adel. Dette er et interessant symbol i seg selv. For Yggdrasil var i tillegg til å være verdenstreet også forbundet med visdom.  Og for vikingene var visdom nært knyttet til nettopp runer.

Selve navnet «Yggdrasil» betyr sånn omtrent Odins hest eller den skrekkelige galgen litt avhengig av hvilken tolkning man bruker. Dette er nært knyttet til Odins stadige leting etter kunnskap. Det het at han først stakk seg med et spyd i siden for å lære seg hva smerte er. Deretter hang han seg opp i ni dager i verdenstreet. Først etter det hadde han lært runene, opprinnelig jotnenes hemmelighet. En mann som henger etter armene med spydstikk i venstre side høres unektelig kjent ut fra en annen religion.

Yggdrasil henter visstnok vann fra underjordiske kilder som også er kunnskapskilder. Ved en av disse er det en brønn som den kloke jotnen Mimir drakk av.  Det var her Odin ofret øyet sitt for å drikke av visdommens brønn. Odins nesten maniske jakt etter kunnskap kjente ingen grenser. Også dette er i tråd med norrøne tanker.

 

Livets og lovens tre

Yggdrasil har tre røtter, som man kan se av mynten. Den ene går mot æsenes, altså gudenes, land. Den andre går mot jotnene. Den tredje går ikke mot menneskene, men mot Nivlheim, der isen og kulden rår. Dette er også den dypeste del av dødsriket, og Hvergjelme, brønnen som alle elver kommer fra. Denne roten er det Nidhogg angriper.

Røttene går altså ikke til Midgard, der menneskene bor. Likevel er det en annen tilknytning mellom treet og mennesket. Treet er enten en ask eller en barlind, men om man bruker den mest tradisjonelle tolkningen, er det en ask. Den første mannen ble til av en trestamme het Ask, og da sannsynligvis av et asketre. Den første kvinne het for øvrig Embla, men det er usikkert nøyaktig hvor det er hentet fra.

Det heter at treet vokste over alle verdens riker, inkludert dødsriket og der alvene og svartalvene holdt til. Æsene pleide å ha ting ved treet. Ty var ansvarlig for tinget, og Tor kom gjerne sist, siden han gikk dit i stedet for å ri. Yggdrasil er dermed også del av tingsystemet som var så viktig for vikingene.

Mynten har fanget mye av mystikken og viktigheten bak dette enorme verdenstreet. Og det er ingen lett jobb.