, 6. august 2019

Verdens dyreste mynter fra utenfor USA

Topp tre blant verdens dyreste mynter er amerikanske. Deretter er det faktisk ikke helt åpenbart hva som kommer på plassene bak. Her ser vi på tre mynter som ikke er fra USA, men som har hentet store summer på auksjoner.

Nå er det ikke noe galt med amerikanske mynter. De er spennende, og er del av en spennende del av numismatisk historie. Den mest verdifulle av dem, og den mest verdifulle overhode, er naturligvis Flowing Hair-dollaren.

Samtidig er det jo slik at siden det er mange amerikanske numismatikere med god råd. Siden de fleste vil ha sine egne mynter, er det stor etterspørsel etter amerikanske mynter. Derfor er det ikke så rart at verdens dyreste mynter er amerikanske. Men hvordan er det med de ikke-amerikanske?

 

I toppen blant verdens dyreste mynter

En av verdens dyreste mynter minner om denne, men er omtrent 25 år nyere.
Dette er en umajjad-mynt fra omtrent 698. Mynten som ble solgt er svært lik.

Den dyreste ikke-amerikanske mynten er en gulldinar fra Umajjad-kalifatet fra 723. Det gjør den til den fjerde dyreste mynt per juli 2019.

For ordens skyld, Umajjad-kalifatet var det tredje muslimske rike ettter Det muslimske kalifat og Rashidun-kalifatet. Det regnes som det sjuende største rike i verdenshistorien etter det britiske, mongolske, russiske, spanske, kinesiske (qing) og franske rike. Og for ordens skyld, middelalderen er et europeisk begrep, dette var begynnelsen på Islams første storhetstid.

I begynnelsen hadde muslimske myntmestere stort sett kopiert bysantiske mynter. Det ble en stopp for det da Jesus dukket opp på bysantinske mynter. Siden da besto myntene av bare skrift, og stort sett samme skrift. Skriften forteller at det bare er én gud, at Mohammed er gudens profet og hvor og når mynten er preget. Rent kunstnerisk var det ikke store spenningen rundt mynten. Det som gjør mynten så spesiell, er at den ble preget i anledning kalifens pilgrimsferd.

På den daværende tiden var Umajjad-dynastiet på vei opp, og de var på sitt største i 750. Problemet deres var at rundt da ble nesten hele Umajjad-dynastiet utslettet av abbasidene. Én av dem rømte til Spania, som dermed takket for følget og ble selvstendig. En rekke andre områder vest i riket ble også reelt selvstendig. Interessant nok beholdt alle myntdesignet fra umajjadene.

I 2011 ble den solgt for over 6 millioner dollar. Konvertert til dagens sum er det omtrent 64 millioner 2019-kroner.

 

Nierstempel skaper kjempedyr mynt

Den sørafrikanske republikk må ikke forveksles med Republikken Sør-Afrika, som er dagens navn på landet. Den sørafrikanske republikk oppsto da boerne, nybyggere med nederlandsk avstamning, dannet sin egen republikk. Denne eksisterte mer eller mindre fra 1852 til 1902, med et lite opphold på fire år. Deretter tapte de i den andre boerkrig mot britene.

I 1898 ble flere gullmynter av typen 1 pond preget. Siden Sør-Afrika har store gullforekomster, er ikke det så spesielt. Det som derimot er spesielt, er at en av dem fikk et ni-tall stemplet på en av myntene. Der mynten over ble preget i en spesiell anledning, var dette bare en merkelig forekomst. Dette gjør mynten til helt unik i sørafrikansk sammenheng.

I 2010 ble den solgt for 20 millioner rand. Det er omtrent 44 millioner 2019-kroner.

 

Gullmynt for tvilsom seier

En av verdens dyreste mynter errett og slett av en hipsterkonge
Sigismund III Vasa feiret med en100 dukater-mynt. Mynten er lik denne, som er en 40-dukater.(Foto: Maciej Szczepańczyk)

Polen-Litauen var et kaotisk sammensurium av et land som var både mektig og faretruende nære utslettelse samtidig. Slik var det for eksempel i 1621, da Khotyn ble krigsskueplass for et slag mellom Polen-Litauen og Det osmanske rike. Det endte i et slags uavgjort, men dette stoppet Det osmanske rikets fremrykking.

Nå hører det med til historien at Polen-Litauen var to land. Litauen var relativt samkjørt. Polen, vel, kjenner du til begrepet polsk riksdag? Det betyr stort sett kaos og mangel på å komme til noen som helst konklusjon. Det kommer fra denne tiden. Riksdagen satt med all reell politisk kontroll, og ingen ønsket noen forandrin. Noe etter dette slaget fikk til og med samtlige medlemmer av Riksdagen (alle adelige), absolutt vetorett.

Tilbake til slaget. Det endte med en fredsavtale, og det ble tolket som en seier. Kong Sigmund III Vasa fikk preget en 100 dukat-mynt for anledningen.

Denne gikk for $ 2 160 000, eller over 20 millioner kroner, i 2018.