, 22. november 2017

Tronskiftesettet utvider imponerende samling

Tronskiftemyntene minnemynter samlerhuset Det Norske Myntverket
Dette tronskiftesettet er å finne i arkivet til Det Norske Myntverket (Foto: Samlerhuset)

Det første nummererte jubileumssettet av «Tronskiftet 60 år» er nå i Det Norske Myntverkets arkiver. Settet utvider en allerede imponerende samling.

Den virkelige godbiten i jubileumssettet «Tronskiftet 60 år» er «Tronskiftemedaljen 60 år» i rent 99,9 % sølv belagt med 24 karat gull. Utformingen av medaljen er det lagt vekt på å framstille de to i verdig monarkisk portrett. Den aldrende Kong Haakon, mager og asketisk, og Kong Olav som sterk og verdig arvtaker. Jubileumsmedalje «Tronskiftemedaljen 60 år» ble preget ved Det Norske Myntverket på selveste jubileumsdagen, mandag 21. september 2017, i kun 600 eksemplarer.

Ikke helt vanlig med førsteproduserte i arkivet

Tronskiftemyntene følger en tradisjon med at Det Norske Myntverket henter ut eksemplarer til eget arkiv. Imidlertid er det mindre vanlig at det aller første settet blir valgt ut. Flere av det først lagde eksemplaret er gitt bort til kunstneren, oppdragsgiveren eller til andre.

Dette skjedde for eksempel da sjefsgravør Ingrid Austlid Rise fikk det første nummererte settet av «H.M. Kong Harald V 80 år». Det har også skjedd i tidligere utgaver. Tronskiftesettet er ikke unike i så måte, men det er ingen regel som sier at det første settet også ender opp i arkivet.

Tronskiftesettet del av imponerende samling

Gigantmedaljen Kongens Nei, belagt med sølv og detaljer i gull
Gigantmedaljen Kongens Nei, belagt med sølv og detaljer i gull, er også å finne i arkivet til Det Norske Myntverket.

Arkivet som sådan er en imponerende samling. Da Det Norske Myntverket ble privatisert i 2003, ble det gamle arkivet overført til Norges Bank. Myntene fra den samlingen finnes enten i Norges Bank eller på Bergverksmuseet. Likevel betyr det at samlingen til Det Norske Myntverket er imponerende. Det Norske Myntverket har et eksemplar av alle sett, minnemynter, særpregsmynter og medaljer som er produsert siden 2003. Bare store medaljer i gull mangler for å ha en komplett samling.

Samlingen består dermed av blant annet minnemyntene fra Ski-VM, 75-års-jubileet til Harald og Sonja, Norges Idrettsforbund, Hamsun, Wergeland og hundreårsmyntene. Arkivet er dessverre ikke tilgjengelig for publikum, men man vet dermed at myntene og medaljene, en del av norsk historie, blir ivaretatt.

I tillegg til selve myntene, er også enkelte pregingsverktøy oppbevart på Kongsberg. Det er ikke uvanlig at pregingsverktøy destrueres, som Tronskiftemedaljen ble da de 600 eksemplarene var laget. Det krever imidlertid skriftlig instruks fra oppdragsgiveren, som også eier verktøyene. Resten blir altså oppbevart i arkivene til Det Norske Myntverket.