, 6. juni 2018

Tjugeskjegg-mynten – Danmarks første portrettmynt

Sven Tjugeskjegg i tre versjoner. Den til venstre er en miniatyr fra 1200-tallet, der han overraskende er glattbarbert. Den til venstre henger i Swansea Guildhall, og er fra 1930 med fullt skjegg. Imellom dem mynten fra forrige årtusenskifte.

I april var vi så heldige både å få Sveriges første mynt og danskenes Svein Tjugeskjegg-mynten. I denne artikkelen går vi den danske mynten i sømmene.

Danmark fikk seg mynter allerede på 700-tallet, i Ribe. På 800-tallet ble det laget en rekke i Hedeby. Slik hadde Danmark en lang mynttradisjon da denne mynten kom. Likevel var det spesielt med denne mynten fordi den var den første med portrett. Tjugeskjegg-mynten var også mer forseggjort enn myntene laget i Hedeby og Ribe.

 

Engelsk forbilde

 
 
Den norske, danske og svenske mynten fra omtrent samme tid.

Akkurat som den svenske mynten, var Tjugeskjegg-mynten en kopi av engelske mynter. I England var Ethelred II the Unready konge. Som vi så på da vi presenterte den eldste svenske mynten, er navnet en selvmotsigelse. Ethelred betyr «Edel råd», mens «the unready» betyr «den rådville». Ethelred prøvde både å forhandle med og å utrydde vikingene.

Ethelred betalte de norrøne kongene mange penger for å unngå krig med dem. Da Norge og Sverige skulle lage egne mynter, valgte de begge å kopiere disse myntene. Svein Tjugeskjegg ville ikke være annerledes.

Skal vi rangere de tre myntene etter utseende og håndverk, kommer nok Norge best ut knepent foran Danmark. Den svenske mynten virker langt mindre forseggjort, spesielt i omskriften. Tjugeskjegg-mynten er langt enklere å lese. Der står det, i ekte kopi, EDELRED REX ANG +. Plusset er et kors. På reversen står det LIOFPOD MO LVND, omtrent oversatt til «Leopold myntsted Lund». Dette betyr at mynten her er noe nyere enn den aller første mynten, fra 995, som ble preget av myntmesteren Goodwin. Det var også Goodwin som preget den første norske og svenske mynten.

Interessant nok har altså den danske mynten det minste korset, den norske det mellomste og den svenske det største korset. Om denne forskjellen skyldes at de tre er preget på forskjellig tid vites ikke. Det er imidlertid ikke usannsynlig. Vi vet at Tjugeskjegg kopierte alle de engelske myntene under Ethelred II.

 

Preget etter hans død?

Myntene ble på denne tiden slått med hammer, slik at det ene stempelet lå nede og ble slått med det andre festet til hammeren. Stempelet på hammeren ble slitt ut før det som ligger. Denne mer tungvinte måten å slå mynter på gjør at storproduksjon ikke kan ha vært særlig lett.

Preging av mynter kan ha foregått etter en konges død, da det var mye arbeid bak det å lage nye stempler. Siden myntene ble funnet i tre skatte funn som antas nedlagt i 1027-1030, kan det bety at Tjugeskjegg-mynten vi hadde innom var fra etter at Sven Tjugeskjegg døde. Det skjedde i 1014. Da gjenstår imidlertid spørsmålet om hvorfor man preget gamle kopier av engelske mynter, i stedet for de nye med kongens portrett og navn på.

Mynter eksisterte ikke bare i kongens myntsted i Lund i Skåne, men også andre steder. Det var imidlertid ønskelig for både Svein og faren hans, Harald Blåtann, å ha myntmonopol. Imidlertid ble ikke dette gjennomført under verken Harald eller Sveins tid, men ble først gjennomført av sønnen, Knut den mektige.

 

Hvem var Tjugeskjegg?

Hva vet vi så om denne kongen med hipster-skjegg? Vel, ganske mye. Han var litt av en vikingkonge, og i danske kongesagaer blir han beskrevet som en av de store. Han gikk til kamp mot sin far, og dro på vikingtokt sammen med Olav Tryggvason. Tryggvasson var en veldig slagsbror, men en grusom og ondskapsfull fiende ifølge samtidige rapporter. Senere ble han fiende med Olav Tryggvason, da Sven samarbeidet med flere andre høvdinger om å beseire den norske kongen. Likevel var det fort Ethelred som ble hovedfienden, da den engelske kongen hadde drept søsteren til Sven i en utrensning. Tjugeskjegg brukte mye tid på å plyndre England.

Tjugeskjeggs kallenavn gikk rett og slett på at han hadde bart som en tjugu, som var en totannet høygaffel. Det er ikke sikkert at han i det hele tatt hadde skjegg.

I motsetning til hans samtidige Olav Tryggvason og Olav Skötkonung, var ikke Svend Tjugeskjegg en overbevist kristen. En historie vil ha det til at da han ble døpt, fikk han navnet Otto etter den tysk-romerske keiseren. Dette brukte han aldri. Han ble beskrevet som hedning av Adam av Bremen, men det kan ha vært en overdrivelse. Historikere har antatt at Sven Tjugeskjegg hadde diplomatisk sinnelag nok til å være hedning blant hedninger og kristen blant kristne.

Mynten stammer med andre ord fra en brytningstid i dansk historie. Etter Sven kom sønnen Knut, og Danmark ble mektigere enn noen gang tidligere.