, 9. mai 2018

Sveriges eldste mynt på besøk

Mynten til Olav Skötkonung var innom Samlerhuset nylig. Denne mynten var fra før kongen satte på sitt eget navn og eget portrett.

Sveriges eldste mynt, preget under Olav Skötkonung, var innom Samlerhuset før den ble sendt til en ny eier. Men hva vet vi om mynten og kongen?

Helt mot slutten av 900-tallet skjedde omtrent det samme i Norge, Sverige og Danmark. Alle tre fikk mynter med bilde av kongen og omskrift for første gang. Danmark hadde hatt mynter tidligere, mens Norge og Sverige debuterte med mynter. Dette er historien om den svenske debuten, og om kongen som fikk den preget.

 

Kopi av Ethelred

mynt av Ethelred den rådville. Sveriges eldste mynt ble kopiert av denne eller liknende mynter
Ethelred-mynt. Ethelred, eller Adalråd, markerte seg ikke som en god konge av England, men myntene hans ble populære. (Foto: Wikipedia)

Sveriges eldste mynt er laget som en kopi av mynten laget i England. England var da styrt av kong Ethelred, eller «Edel råd». Han var kjent med tilnavnet «den rådville». De dårlige rådene fikk blant annet Ethelred til å bruke mange penger på å betale vikinger som plyndret østkysten. Han gjennomførte også en massakre på vikingbosetninger, noe som gjorde vondt verre.

Da mynter kom til Skandinavia, ble det vanlig å kopiere disse myntene som takket være Ethelreds bestikkelser fløt i området. Derfor var de første myntene som oftest rene kopier av de engelske. På omskriften til den svenske mynten står det til og med «EDELRED + AO». Dette er en noe klønete etterapning av «EDELRED REX ANGLO», som man finner på de britiske. Reversen er sannsynligvis også en kopi – der sto det som oftest [gravør] MO [sted]. MO sto sannsynligvis for «moneyer» (myntmester) eller «moneta», latin for «et sted å lage mynter». På den svenske mynten er det vanskelig å identifisere myntstedet, men det er ikke sikkert at det var ment å være lesbart.

 

Sveriges første kristne konge

Tegning av en nyere mynt av Olav Skötkonung, På denne er Olavs navn, kongetittel og folk han er konge av med på adversen, mens reversen forteller at Godwine var myntmesteren.
Bilde: Nordisk Familjebok via Wikipedia.

Sveriges eldste mynt tilhører altså Olav Skötkonung. Han var den første svenske kongen som forble kristen, da faren hadde latt seg døpe, men gikk tilbake til hedningene. I Sverige foregikk kristningen faktisk svært fredelig og svært sakte, og ikke med slag, slik som i Norge. Olav Skötkonung spilte en viktig rolle i dette. Han bekjempet også Olav Tryggvason sammen med norske opprørere og Svein Tjugeskjegg i Slaget ved Svolder. Senere tapte han i slaget ved Nesjar for Olav den hellige.

Nettopp kristningsprosessen var viktig for å forstå hvorfor myntene kom. For om man var kristen på denne tiden, var paven i Roma et viktig overhode. Paven krevde betaling i mynter, og siden Sverige ikke hadde mynter, måtte disse lages. Slik kan mynter i Sverige ha startet for å gi pavens hva pavens er.

Myntene, som man antar ble preget først i 995, viser det kristne sinnelaget. Reversen hadde et kors, eller i noen tilfeller påskriften «in nomine Domini» – i Herrens navn. Sveriges eldste mynt er også det første tegnet man kan se på et kristningsforsøk.

 

Hva betyr tilnavnet?

Men tilbake til kongen – hvordan fikk han tilnavnet «skötkonung», og hva betyr det? Det er ingen samtidige kilder på at Olav, eller Olof i Sverige, hadde dette kallenavnet i sin samtid. Vi vet også at Snorre Sturlasson bare kalte ham «Olav Svenske» for å skille ham fra Olav-ene Tryggvason og Haraldsson. Snorre kunne ha løst dette med å si «Olof», men sannsynligvis var det ingen forskjell mellom navnene da.

Tilnavnet dukket altså først opp på 1200-tallet. Men hva betyr «skötkonung»? Dette har ikke noe med skudd å gjøre. Den vanligste norske oversettelsen av tilnavnet er «skattekonge». Det kan peke på at han skattla jord, eller at han måtte betale skatt til andre. Det sistnevnte tilfelle kan ha vært paven, og det kan forklare hvorfor han i så tilfelle lot prege mynt.

Dette er nok et bevis på hvor spennende mynter er for å forstå historien. Sverige var ikke sterkt nok i 995 til å lage egne mynter. Allerede senere under Olav Svenskes regjering ble Sveriges eldste mynt erstattet. På den nyere så vi heller teksten «Olav Rex Sigtuna», og portrettet var noe annerledes.

Dermed hadde Sverige gått fra kopi til original.