, 8. desember 2017

Quiz: Hva kan du om slaget ved Stiklestad?

quiz om Stiklestad

Vet du hvem som beseiret hvem – og hvor det lå? Tar vår quiz om Stiklestad og finn ut om du kan det som kreves!

Slaget ved Stiklestad er sentralt i vår historie, og vi har gjort en liten gjennomgang av historie og mynthistorie her. Likevel er det langt fra alle som har oversikt. Ta vår quiz om Stiklestad og finn ut hvor oppdatert du er på hendelsene!quiz om Stiklestad

Olav Haraldsson er også kjent som Olav den Hellige. Hvilket annet kallenavn hadde han?

Hans tidligere allierte, som ble hans fiende, het Tore. Hvilket dyrenavn var han kjent som?

Hvilken by ligger Stiklestad i nærheten av?

Og når sto slaget ved Stiklestad?

Olav ville ta over landet, som ble styrt av Håkon Jarl i samarbeid med en dansk konge. Hvilken dansk konge?

Olsok (må ikke forveksles med jonsok) er til minne om slaget. Hvilken dag er olsok?

Ifølge mytene, hva skjedde med Olav den hellige etter at han døde?

Olav den hellige ble fulgt av to danske konger, men så tok hans sønn over fem år etterpå. Hva het han?

Det ble gitt ut penger av Olav den hellige. Hva het de?

Hvilken av disse tingene gjorde Olav den hellige IKKE ifølge sagaene?