, 16. juni 2023

Da Napoleon d’or var å finne i hele Europa

utenlandske napoleon d'or og andre gullmynter knyttet til Napoleon

Gullmynten Napoleon d’or, eller gull-napoleon, er en av de mest interessante gullmyntene i moderne tid. Den ble bare preget fra 1802 til 1815, men den fikk enorm betydning. Og det var flere Bonaparter som spredte mynten.

Under den franske revolusjonen ble det klønete og utdaterte pengesystemet i Frankrike erstattet av et ryddig system som gikk opp i 100. Det gikk 100 centimes, omtrent hundredeler, på en franc. Likevel var det knapt verdifullt materiale i landet. Folk betalte stadig oftere med obligasjoner, eller assignater. Det var først i 1802 at franc ble en stabil myntenhet. Napoleon lanserte gullmynter med valør 20 franc. Offisielt het de nettopp det, men på folkemunnet het de 2 napoleon d’or.

 

De franske Napoleon d’or

Vi har tidligere sett på Napoleons egne mynter her, og vi skal derfor ikke gå så veldig mye i dybden på dem. Kort fortalt finnes det flere små varianter. Man deler inn enten etter kalender eller tittel på Napoleon og Frankrike. Grovt oppsummert brukte myntene fra 1802 til 1805 den republikanske kalenderen, og var derfor  respektive år 11, 12, 13 og 14. Deretter ble den gregorianske kalenderen brukt. Napoleon var førstekonsul på den første årgangen, og keiser deretter. Frankrike var en republikk til og med 1808, og keiserrike etterpå. Napoleon var barhodet fram til 1807, da han fikk en laurbærkrans. Dette var passende for en keiser.

 

Napoleon d’or fra Italia

Napoleon var ikke bare konge av Frankrike, han var også konge av Italia. Det napolitanske kongeriket Napoli ga ut to gullmynter, begge i valøren Lire. Valøren markerte et skille i et ellers drøyt fragmentert land. Det var første gang en stor del av Italia hadde samme myntenhet som ikke var et annet lands myntenhet siden Romerriket. Skjønt Lire var bare en kosmetisk forskjell. En lire tilsvarte nøyaktig en franc. De to gullmyntene i 20 og 40 lire var akkurat like mye verdt som Napoleon d’or-myntene. Myntene framstiller Napoleon på en interessant måte. Han omtales på begge som keiser og konge (imperatore e re), og det er Kongeriket Italia (Regno d’Italia). Likevel har han verken laurberkrans, krone eller andre tegn på kongelighet. 20 lire og 40 lire ble begge preget hvert år mellom 1808 og 1814. 20 franc var uten endringer, mens omskriften var noe varierende på 40 franc 1808.

 

Frank fra Jerome av Westfalen

Jerome Napoleon d'or 10 frankenDa Frankrike erobret store områder i Europa, syntes Napoleon at det lureste å gjøre var å sette inn egne brødre som konger. Det hadde varierende resulater, og Jerome var dessverre ikke et av de beste valget. Han viste lite måtehold, og hans bidrag til Napoleons felttog i Russland var i hovedsak ikke å levere ressurser.

Myntene hans er likevel spennende. De hadde både tyske (taler) og franske (frank) myntenheter. De tyske myntenhetene forholdt seg ikke til Napoleon-reformen, men hadde sine egne verdier. Dermed er det ikke napoleoner, selv om de er gullmynter med en Bonaparte. Det var imidlertid de franske. Navnet er bare en tysk oversettelse av ordet franc, og ble bøyd i en frank flere franken. Den laveste valøren var 5 franken, og veide bare 1,62 gram. Den ble bare utgitt i et lite opplag på 1000 mynter i 1813. Deretter eksisterte også 10 franken, også det i et lite opplag på 1000 mynter, og også disse i 1813.

De vanligste valørene var 20 og 40 franken. Myntene verdt 20 franc kom ut mellom 1808 og 1813. I realiteten var de bare i 1808, 1809 og 1811 at de ble preget i store tall. Det ble preget noen i 1867 som ble tilbakedatert til 1813.Det fantes to forskjellige profiler av Jerome, selv om det er vanskelig å se forskjell. Den ene (1808-1813) er litt bredere enn den andre (1808-09).

Den høyeste valøren var 40 franken. Her skiller man mellom de som faktisk kom ut i 1813 og de som ble preget opp på nytt i 1867 og tilbakedatert til 1813. I 1813 ble den økonomisk uforsiktige Jerome avsatt.

 

Lire under Joachim av Napoli

Joachim Murat var ikke i Napoleons slekt. Han var en svært dyktig general og etter hvert marskalk i den franske hæren. I år 1800 giftet han seg med Caroline Bonaparte, søsteren til Napoleon og visstnok den Napoleon selv mente liknet mest på ham. Caroline er verdt en historie i seg selv, men vi er nå mest opptatt av mynter. Og der er det faktisk ikke så mye å fortelle. Det ble utgitt tre gullmynter. Den første var 40 franchi. Denne er ekstremt sjelden, og kom ut i svært få antall i 1810. Myntenheten var jo egentlig Lire, og i 1813 kom det ut 40 lire. Denne er også sjelden. Samme år kom det ut 20 lire. Begge ble bare utgitt dette året.

 

Barcelona-pesetas og spanske reales av Joseph

Joachim ble konge av Napoli etter at Joseph måtte forflyttes til Spania. Joseph hadde gjort en god jobb der og fått preget mynter, men ingen gullmynter. De kom heller under Joachim. I stedet fikk han ansvaret for Spania. Det ble for å si det beskjedent en umulig oppgave for ham. Likevel lyktes det ham å prege mynter, både i fyrstedømmet Barcelona og i kongeriket Spania. Begge var litt utenom den tradisjonelle vekten, både til de spanske gullmyntene escudos og til franc.

I Barcelona løste myndighetene utfordringene ved å prege en 20 pesetas, en ny valør. Den nye valøren beholdt finheten til escudos, men gullinnholdet til franc. Dermed var vekten 6,64 gram, men med finhet på 0,875 gull ga det rent gull på 5,81 gram, som var det samme som en napoleon d’or. Disse myntene ble preget uten referanser til Joseph, direkte eller indirekte. I stedet hadde det valøren på adversen og våpenskjoldet til Barcelona på reversen.

Spania, derimot, hadde ingen ambisjoner om å bli med på det franske opplegget. Myntene lå på 6,77 gram sølv med finhet 0,875 gjennom hele perioden. De gikk ikke over til pesetas, og dermed var deres reales konsekvent litt under en fjerdedel av pesetaene til Barcelona. Dersom man skal regne dem om del av napoleonsgullmyntene, ble det utgitt to valører. Den laveste av 80 pesetas. Den eksisterer i to varianter, med og uten keiserlig pannebånd på Joseph. Den siste, 320 reals, ble preget i 1810 og 1812.

 

Gylden under Louis av Nederland

Her har vi nok en jukse-napoleon. Louis ble konge av Nederland i 1806 i et forsøk på å holde kontroll over republikken. Han selv dro mye rundt i landet, og greide aldri å bestemme seg for hvor hovestaden lå. Selv om Jerome var enda dårligere enn ham, var Louis, eller Lodewig, som han ble i Nederland, en dårlig monark.

Nederland hadde en lang tradisjon for å prege dukater som stammet fra 1575, og de fortsatte under ham med identisk utforming som tidligere. I tillegg kom det 10 gulden og 20 gulden. Disse lå på respektive 6,825 gram og finhet 0,917 gull. Dette betyr at det var 6,258 gram rent sølv. Det er med andre ord 0,45 gram mer gull i dem enn i napoleon-myntene. Det ble også laget handelsmynter, det vil si rene gullmynter (det vil si 0,986 finhet) med 3,5 gram vekt. Disse hadde også standard dukatutseende, men også bilde av Loedwig i to varianter.

 

Resten av søsknene

Lucien Bonaparte var en republikaner og idealist, og nektet å ta imot noen kongelige eller keiserlige titler. Dermed ble det ikke preget mynter med ham på.

Napoleons lillesøster Elisa var en usedvanlig dyktig person og den eneste kvinnen som han ga makt til å styre på egen hånd. Hun var fyrstinne av Toscana fra 1809, men rakk ikke å gi ut mynter.

Yngstesøsteren Pauline var svaklig og den eneste gjennomført snille personen i familien. Hun var grevinne av Guastalla i et par måneder før hun solgte det til hertugen av Parma.

 

Gullmynter fra Napoleon-familien

Under følger en oversikt over de forskjellige myntene. Her inkluderes mynter som kom i sirkulasjon under en av Bonaparte-søsknene. For myntenhetenen regner man tallet i parentes som verdien som samsvsarer til vekten. For at vekten skal være mest mulig lik, bruker vi av og til valører som ikke eksisterte, som 20 franchi. Varianter gjelder både forskjellige valører og forskjeller internt på valørene. Opptrykkene fra 1867 er ikke inkludert.

 

Land Monark Myntenhet Vekt Finhet Gullvekt Franc-lik Valører Varianter
Frankrike Napoleon Franc (20) 6,451 0,900 5,81 Ja 20, 40 7
Italia Napoleon Lire (20) 6,451 0,900 5,81 Ja 20, 40 2
Napoli Joachim Murat Franchi (20) 6,451 0,900 5,81 Ja 40 3
Lire (20) 6,451 0,900 5,81 Ja 20, 40 3
Westfalen Jérôme Thaler (5) 6,650 0,900 5,98 Nei 5, 10 6
Frank (20) 6,451 0,900 5,81 Ja 5, 10, 20, 40 7
Barcelona Joseph Pesetas (20) 6,650 0,875 5,81 Ja 20 1
Spania Reales (80) 6,800 0,875 5,95 Nei 80, 320 3
Nederland Louis Gulden (10) 6,825 0,917 6,26 Nei 10, 20 2
Dukat (1) 3,5 0,986 3,451 Nei 1 2