, 5. november 2020

Amerikansk mynt fortsatt populært

Amerikansk flagg, Colombia og reversen til en Morgan-dollar med en ørn

Amerikansk mynthistorie har en viss eleganse over seg. Den er ganske billig og svært lett å forstå. Hva mer kan man be om?

Med mulig unntak av Romerriket, er det ingen ikke-norske myntrekker som kan måle seg med amerikansk myntrekke i popularitet. Men hvorfor er det slik? Mye handler nok om at den har alt. Det er lett å lage sin egen samling og fullføre den. Det er nærmest umulig å fullføre hele, og det er mange spennende skatter. I tillegg er det ryddig lagt fram.

 

Amerikansk mynt alltid ryddig

De første amerikanske dollarene kom i 1794. Dette gjør at de ikke engang er de første dollarene i omløp. Men de var alltid preget fra et prinsipp om fornuftig inndeling i mynter. Der den franske revolusjonen var like mye en emosjonell revolusjon som en prinsipiell, var den amerikanske alltid preget av fornuft. For amerikanerne var titallssystemet et fornuftig prinsipp. Det skulle gå 100 småpenger på en storpenge. Småpengen ble hetende cent, eller 100. Hovedmynten ble hetende dollar, fordi det allerede var navnet på folkemunne for store sølvmynter. Amerikansk mynthistorie er preget av orden. Gullmyntene kalles eagles, men har valør i dollar. Sølvmyntene er dollar eller lavere denominasjon. Enheten har alltid vært dollar, og det har alltid vært bruk et desimalsystmem.

Det betyr ikke at amerikanske mynter til enhver tid er forutsigbare. Den tradisjonelle myntrekken vi tenker på, kan ofte komme med stort mellomrom, og ofte oppfører gullmyntene seg forskjellig fra sølvmyntene. Og det er jo nettopp det som gjør samling så spennende!

 

Vakre mynter med etablerte motiver

Det som også er gøy med å samle amerikanske mynter, er at de har en egen mytologi. Flowing Hair er den uoppnåelige mynten. Gobrecht er mynten for de spesielt intereserte, med fortellingen om gravøren som lurte på seg signaturen sin på en mynt. Saint-Gaudens er den skinnende mynten full av symboler, en slags myntenes Apollo, gylden og vakker. Draped Bust er den mynten som tok over for Flowing Hair fordi ingen likte Flowing Hair da den kom. Det er kort sagt mange fortellinger her.

USA har aldri hatt en konge, og de har prinsipielt ikke levende figurer på mynt. Dette fører til at de ofte har mytologiske figurer. Columbia og Lady Liberty er begge personifiseringer av USA. Sistnevnte er full av symboler på frihet, som stokken og lua som ble gitt til frigitte slaver. Av og till dukker også ekte mytologiske figurer opp, som guden Merkur. Det man vet, er at det er fullt av spennende historie!

 

Amerikansk mynthistorie i utgivelse

For ordens syld ble ikke myntene gitt ut samtidig, og det kan virke litt forvirrende å forstå hva som ble gitt ut når. Her har du en oversikt.

Årstall $20 $10 $5 $2,5 $1 50 cent 25 cent 10 cent
1794-95 Ikke
utgitt
Ikke
utgitt
Ikke
utgitt
Ikke
utgitt
 Flowing
Hair
Flowing
Hair
Ikke
utgitt
Ikke
utgitt
1795 Capped
Bust
Draped
Bust
 Draped
Bust +
1796-1804 Draped
Bust
 Draped
Bust
 Draped
Bust
 Draped
Bust
1804-07 Ikke
utgitt
Ikke
utgitt
1807  Capped
Bust
Ikke
utgitt
Ikke
utgitt
1808 Capped
Bust
Capped
Bust
1809-14 Capped
Bust
Capped
Bust
1815-34
1834-35 Classic
Head
(-38)
Classic
Head
1836-39 Liberty
Head
(38)
Gobrecht Seated
Liberty
1839-49 Liberty
Head
Liberty
Head
Liberty
Head
Seated
Liberty
 Seated
Liberty
Seated
Liberty
1850-73 Liberty
Head
1873-78 Trade
dollar
1878-91 Morgan
++
1891-1906  Barber  Barber  Barber
1907 Saint-
Gaudens
1908 Indian
Head
Indian
Head
1908-1915 Indian
Head
1916  Walking
Liberty
 Standing
Liberty
(-30)
1916-21  Mercury
1921-29 Peace
1930-32 Ikke
utgitt
Ikke
utgitt
1932-33  Washington*
1934-35 Ikke
utgitt
Ikke
utgitt
1935-45 Ikke
utgitt
1946-47  Roosevelt
1948-63  Franklin
1964-71  Kennedy
1971-78 Eisenhower
1979-81 Anthony
1981-98
1999 Anthony
2000 –
*Ikke preget i deler av eller hele perioden, men gyldig betalingsmiddel
** Varierende revers
+ Ikke utgitt i 1804, mynter med 1804 er senere pregninger
++ Ikke preget 1904-1920, men gjeldende betalingsmiddel