, 29. november 2017

Hva kan du om slaget på Stiklestad?

Olav Haraldsson er også kjent som Olav den Hellige. Hvilket annet kallenavn hadde han?

Riktig! Feil

Hans tidligere allierte, som ble hans fiende, het Tore. Hvilket dyrenavn var han kjent som?

Riktig! Feil

Hvilken by ligger Stiklestad i nærheten av?

Riktig! Feil

Og når sto slaget ved Stiklestad?

Riktig! Feil

Olav ville ta over landet, som ble styrt av Håkon Jarl i samarbeid med en dansk konge. Hvilken dansk konge?

Riktig! Feil

Olsok (må ikke forveksles med jonsok) er til minne om slaget. Hvilken dag er olsok?

Riktig! Feil

Ifølge mytene, hva skjedde med Olav den hellige etter at han døde?

Riktig! Feil

Olav den hellige ble fulgt av to danske konger, men så tok hans sønn over fem år etterpå. Hva het han?

Riktig! Feil

Det ble gitt ut penger av Olav den hellige. Hva het de?

Riktig! Feil

Hvilken av disse tingene gjorde Olav den hellige IKKE ifølge sagaene?

Riktig! Feil

Hva kan du om slaget på Stiklestad?
Helgenkonge
Du kan jo nesten like mye om Olav den hellige som han kunne selv! Du er i godt selskap sammen med blant andre Sankt Stefan, Ludvig IX, Dagobert II og to Aethelbaerht. Du leve!
Hærleder
Du kjenner dine fiender, og du vet hvordan å få has på dem. Godt kjempet!
Bondehærviking
Du vet kanskje ikke så mye om mannen dere fikk has på, men det viktigste var å få jobben gjort.
Statist i spelet
Nei, altså, han var vel en konge? Var det han som ikke klippet håret, eller han som løp på årene? Er det så nøye egentlig?

Share your Results: