, 11. desember 2017

Nyttårsquiz – en litt vanskeligere myntquiz

I 1875 gikk Norge offisielt over til kroner. Hvem var konge i Norge da?

Riktig! Feil

En norsk mynt i en spesiell årsutgave ble aldri gitt ut til sirkulering, men bare i myntsett. Myntsettet ble i 2018 verdsatt til 25 000 kroner. Hvilken mynt var det snakk om?

Riktig! Feil

I hvilket land begynte man med sedler fordi myntene ble så store og tunge at skatteinnkreving ble umulig?

Riktig! Feil

På 1700-tallet var det en spesiell type mynter som ble preget i Danmark. Hva var det?

Riktig! Feil

Såkalt subtraktiv tallsystem ble innført på 1800-tallet på skandinaviske mynter. Hva betyr det?

Riktig! Feil

Hvilken legering lages de nåværende 20- og 10-kronene av?

Riktig! Feil

Hvem var den første norske kongen som preget mynter?

Riktig! Feil

Hvilket land byttet ut sin gamle, runde mynt med en tolvkantet en som er mye sikrere mot forfalskning i oktober 2017, til tross for at det var 1,67 milliarder av den gamle i sirkulasjon?

Riktig! Feil

I 1941 fikk norske frimerker en bokstav over seg for å gjøre dem mer passende for tyskerne og Quisling-regjeringen. Hvilken bokstav var det?

Riktig! Feil

Hvilket land er det eneste som ikke skriver nasjonaliteten sin på frimerket?

Riktig! Feil