, 1. november 2017

Hva kan du om norsk mynthistorie?

Norge gikk over fra daler og skilling til kroner og øre. Når skjedde det?

Riktig! Feil

Den dansk-norske skillingen fra 1771 er spesiell. Hvorfor?

Riktig! Feil

Den første norske kongen som fikk preget mynter var Olav Tryggvasson. Når var han konge?

Riktig! Feil

De første myntene til kong Olav V hadde dyremotiver i stedet for riksvåpen. Hvilket dyr var ikke på mynten?

Riktig! Feil

Man kan se at de norske myntene blir preget på Kongsberg fordi de har et merke. Hvilket merke?

Riktig! Feil

Hvilken retning ser kongene på myntene?

Riktig! Feil

Hvilket materiale ble flesteparten av myntene før 1900 laget i?

Riktig! Feil

Alle disse valørene ble brukt i dansketiden, men hvilken var mest verd?

Riktig! Feil

Mange land brukte begrepet "daler", "dollar" eller "taler". Hva kommer navnet fra?

Riktig! Feil

Hvilken av disse nåværende myntene er nyest?

Riktig! Feil

Hva kan du om norsk mynthistorie?
Myntmester
Dette kan du virkelig! Du har nok kunnskaper til at du kan måle deg med myntmesteren. Vi er mektig imponerte.
Numismatiker
Er du en samler? Du kan dine mynter og din mynthistorie. Dette holdt til å imponere oss.
Praktisk anlagt
Du får med deg litt av hvert, men har kanskje ingen spesiell interesse for mynter?
Ødeland
Penger skal brukes, ikke glanes på! Du er ikke særlig opptatt av mynter, og det er jo litt dumt, fordi det er mye spennende med dem.

Share your Results: