, 6. januar 2017

Tusenårsmynten – den mest ettertraktede norske minnemynten?

Norske minnemynter er populære å samle på. Den kanskje mest populære av dem gjennom tidene er tusenårsmynten i sølv.

100 kroner «tusenårsmynten» fra 1999 er i sølv og ansees som tidenes norske minnemynt

I forbindelse med årtusenskiftet ga Norges Bank ut tre jubileumsmynter; minnemynt i gull og sølv, og en 20-krone sirkulasjonsmynt med særpreg. Sølvmynten er en 100-krone minnemynt med motiv av en trestamme med årringer som symbol på forgangen tid. Til høyre vises en nymåne for å symbolisere tiden som ligger foran. Innskriften TIDER SKAL KOMME går over begge de symbolske motivene.

Da tusenårsmynten i sølv ble utgitt 1. september 1999, opplevde Samlerhuset en utrolig pågang. Opplaget var satt til 50.000 og ble raskt utsolgt. Faktisk kom det inn mer enn dobbelt så mange bestillinger! Mynten er i dag, ikke overraskende, ettertraktet i annenhåndsmarkedet. Samlerhuset tilbyr mynten med jevne mellomrom til sine samlere.

Verdi norske minnemynter

Myntkatalogen Norges Mynter har en samlet oversikt over alle norske mynter utgitt siden 1814. Katalogprisene gir en indikasjon på myntens verdi og hva du kan få kjøpt den for hos norske mynthandlere. Pris på kjøp og salg varierer, og Samlerhuset anbefaler ingen å samle for investeringens skyld. For oss er samlerglede noe som ikke kan katalogføres i en prisliste. Les mer om en myntsamlings verdi.

Norske minnemynter – når utgis en minnemynt?

Noe av grunnen til at norske minnemynter er så populære, kan nok skyldes de sjeldne utgivelsene. De senere årene har imidlertid mange tatt til orde for at nye norske minnemynter utgis for sjeldent. I Samlerhusets magasin Mynt & Historie kan du lese om utgivelsespolitikken rundt norske minnemynter. Artikkelen ble skrevet i forbindelse med Norges Banks 200-årsjubileum, og finnes i nummer 2/2016.