, 20. februar 2017

Trilleren bak tungtvannsaksjonen på Tinnsjøen, 20.februar 1944

For 73 år siden i dag, 20. februar 1944, gikk fergen «DF Hydro» fra land med «den tunge lasten» også kalt «saften», best kjent som tungtvannet. Da fergen kom til området rundt Tinnsjøens dypeste punkt smalt det; ferge og last forsvant ned i dypet. De fryktelige kvalene bak beslutningen om å sette sivile liv i fare ved å sprenge fergen, er vel beskrevet i dagboknotatene til den antatt mest sentrale personen i utefronten under 2.verdenskrig, professor Leif Tronstad.

Professor Leif Tronstad og Kong Haakon VII

Professor Leif Tronstad, i bildet sammen med Kong Haakon VII, ansees som hjernen bak tungtvannsaksjonene og betegnes som den mest sentrale personen på den norske utefronten under 2.verdenskrig, sett bort fra kongen selv. Tronstad etterlot seg dagbøker som vitner om en mann under et enormt press, tynget av store dilemmaer og frustrasjon over å sende folk hjem på livsfarlige oppdrag uten selv å kunne delta. 

Samlerhuset og Mynt & Historie har fått innblikk i de mange dagboknotatene av Tronstads sønn, hvis samme navn, Leif Tronstad Jr. I dagboken omtaler professor Tronstad tungtvannet som «saften», og Tinnsjøaksjonen har dekknavn «Swallow». Nedfor følger et lite utdrag av professor Leif Tronstads dagboknotater. Utdragene viser noe av de kvaler som fulgte når viktige avgjørelser om sabotasjeaksjonen på Tinnsjøen ble tatt, med den smertelige bevissthet om at det ville kreve sivile liv:

Utdrag fra dagboknotatene til professor Leif Tronstad ble først gjengitt i magasinet Mynt & Historie, etter tillatelse fra Tronstads sønn. Notatene viser hvilke sterke kvaler som lå bak beslutningen om å sprenge fergen DF Hydro på Tinnsjøen. 20. februar 1944 sprengte fergen. Sprengningsaksjonen var del av tungtvannsaksjonene. 14 sivile liv og 4 tyske soldater omkom. Aksjonen ble ansett som avgjørende og uunngåelig fra alliert hold.

«Tinnsjøaksjonen» og sprengningen av DF Hydro – blant en rekke tungtvannsaksjoner

Tungtvannsaksjonen bestod av flere aksjoner; Operasjon Grouse, Operasjon Freshman, Operasjon Gunnerside, bombingen av Vemork, Tinnsjøaksjonen og Operasjon Sunshine blir de enkelte aksjonene gjerne omtalt som. Professor Leif Tronstad omkom selv i operasjon Sunshine.

Professor Leif Tronstad – hedret med egen minnemedalje i 2015

Nær 70 år etter sin død ble den kanskje mest sentrale personen bak planleggingen av tungtvannsaksjonene i Telemark, Professor Leif Tronstad, hedret med egen minnemedalje. Medaljene ble utført i massiv bronse, og måler 61 mm. Den norske designeren og illustratør Endre Skandfer står bak medaljedesignet. Medvirkende i utviklingen av designet var Leif Tronstads sønn, Leif Tronstad Jr., daværende leder ved Norges Hjemmefrontmuseum, førsteamanuensis Arnfinn Moland, og amanuensis Ivar Kraglund.

Medaljen «Professoren og tungtvannet» kom ut i 2015, og portretterer Professor Leif Tronstad.

 

Medaljens skisse utført av illustratør og designer Endre Skandfer i 2014: I bakgrunn sees Vemork-fabrikken og fallskjermhoppere i Operasjon Gunnerside. På Tinnsjøen i front seiler DF Hydro, og helt foran sees det distinkte hydrogenisotopet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Tronstad Jr. og hans søster Sidsel med familie mottok i 2015 minnemedaljen som hedrer deres far; Professor, vitenskapsmann og krigshelt Leif Tronstad (1903-1945). Klikk på bildet, eller her og se intervju med Leif Tronstad Jr i forbindelse med mottakelsen av medaljen Professoren og Tungtvannet, i 2015.

Hos Samlerhuset kan du bestille deg en ampulle fylt med originalt tungtvann fra Tinnsjøaksjonen gratis>>

Medaljen «Professoren og tungtvannet, Leif Tronstad» kan bestilles hos Samlerhuset>>