, 30. september 2021

Til Krigsseilerregisteret: I evig takknemlighet, og takk for reisen!

Samlerhuset gratulerer Norsk senter for krigsseilerhistorie med komplett registering av norske og utenlandske krigsseilere med innsats i uteflåten i Krigsseilerregisteret!

Det er en glede å være vitne til denne sentrale milepælen for Krigsseilerregisteret ved Norsk senter for Krigsseilerhistorie! Alt Krigsseilerregisteret og alle assosierte frivillige har fått til siden oppstart i 2015, er over måte imponerende!

Krigsseilerregisteret inneholder nå nærmere 70.000 registrerte personer! Av disse er nærmere 60.000 seilere i Nortraship, hvorav hele 30.000 nordmenn og over 27.500 utenlandske seilere. Det er et betraktelig omfang enkeltpersoner som nå er registrert manuelt, og det er et unikt stykke arbeid som er utført i et samarbeid mellom registeret, frivillige og med støtte fra oss i privat næringsliv, som etter hvert har medført støtte og godt samarbeid med det offentlige.

Vi i Samlerhuset er overmåte stolte av hvordan Krigsseilerregisteret har utviklet og etablert seg som institusjon for formidling og dokumentasjon. La oss gi et lite tilbakeblikk på hvordan Krigsseilerregisteret i sin tid kom i stand;

I 2013 var vi involvert i et arbeid med å hente opp over 3000, 33-kilo tunge, sølvbarrer fra et britisk konvoi-skip som var senket av nazistene under krigen, verdens dypeste skipsvrakfunn. Skipet var på vei fra India til England med sølv som skulle brukes til britenes kamp mot Hitler. Skipet lå på over 4500 meters dyp. Ved hjelp av norsk undervannsteknologi greide man å komme ned til skipet, skjære seg gjennom skroget og hente opp sølvet. Det var selvsagt krigsseilere, både fra Norge og fra andre nasjoner, som hadde bemannet konvoien som fraktet sølvet.

Hva var ikke mer naturlig, tenkte vi, enn at Det Norske Myntverket kjøpte noe av dette sølvet og brukte det til å slå minnemedaljer til ære for krigsseilerne, både norske og utenlandske?

Dermed startet jakten jo på de gode historiene om krigsseilere. Vi søkte på nettet, men fant lite om enkeltpersoner. Vi undret oss mer og mer over at det ikke fantes en samlet oversikt over krigsseilerne? Og hva med alle krigsseilernes unike historier? Vi hadde alle hørt mer eller mindre brutale historier om mange seiere, og «alle» snakket om at de ikke hadde fått oppmerksomheten de fortjente for den brutale innsatsen, og senere skjebnen de led… Men tilfellet var altså, at historien til de aller, aller, fleste kun eksisterte i muntlig forstand. Vi ble nærmest besatt – dette måtte føres i penn! Registreres! Dokumenteres! Formidles…!

Det var slik vi i Samlerhuset fikk det for oss at vi måtte sette i gang med å samle inn historiene deres… Vi bestemte oss rett og slett for å lage en internettportal hvor folk selv kunne registrere far, bestefar, eller mors krigsseilerhistorie.

Raskt ble det klart for oss at omfanget kunne bli enormt. Samtidig erkjente vi at historiene vi samlet inn måtte forvaltes av noen som er eksperter på forvaltning, arkivering og formidling. Etter tips fra Norges Hjemmefrontmuseum og med referanse til et intervju i Dagsrevyen hvor Jon Michelet pekte på Arkivet i Kristiansand som verdige forvaltere av Krigsseilerhistorien, etablerte vi kontakt. I forbindelse med denne kontakten, viste deg seg at det fantes et etablert arkiv over krigsseilere fra Sørlandet, som Lillesand sjømannsforening, under ledelse av Torbjørn Solberg Andersen hadde etablert. Dette arbeidet, og Andersen selv, ble derfor raskt involvert i arbeidet med det kommende nasjonale registeret. Nærmest umiddelbart startet arbeidet med å se på om vi kunne få til et nasjonalt register i lag?

I forbindelse med lansering av mynt- eller medaljeprogram, lar Samlerhuset ofte deler av inntekten tilfalle formål som er knyttet tett opp mot begivenhetene eller temaene som markeres. I forbindelse med salget av krigsseilermedaljene bestemte vi oss for å øremerke deler av inntektene til Krigsseilerregisteret. Samlet lovet vi en raus startkapital og dermed var formalia raskt på plass.

Den innsatsen som siden er gjort med Krigsseilerregisteret med nitid dokumentasjon, arkivundersøkelser og skriving, den er vi dypt imponert over. Krigsseilerregisteret har blitt forvaltet og utviklet under ledelse av Simen Zernichow, Bjørn Tore Rosendal fra Stiftelsen Arkivet og med frivillige innsats fra en rekke sjømannsforeninger med Torbjørn Solberg Andersen, fra Lillesand Sjømannsforening i spissen. Et arbeid vi erfarer at dem, sammen med et kraftlag av frivillige fra landets 41 sjømannsforeningen har gått alt i inn å lykkes i å utvikle og realisere.

Sjelden har vi møtt noen som handlet så raskt og arbeidet så systematisk for å realisere en ide som Krigsseilerregisteret. Seks år senere står vi her, med så godt som et komplett register. Det skyldes ikke minst at Stortinget etter noe tid fulgte opp med bevilgninger over statsbudsjettet. Et omfattende antall bedrifter, privatpersoner og stiftelser har siden bidratt med betydelig økonomisk støtte. Dette har i sannhet vært et prosjekt mange har vært glad for å bidra til!

Frivilligheten, og dugnadsinnsats uten sidestykke må fremheves. Krigsseilerregisteret kunne neppe blitt realisert uten Lillesand sjømannsforening og de mange andre sjømannsforeningene som har stått på land og strand rundt med innsamling og dokumentasjon. De har nedlagt et enormt arbeid. Registeret inneholder nå nesten 70.000 krigsseilere. I tillegg finnes omfattende dokumentasjon om skip og seilas. Da vi startet turte vi ikke å drømme om at vi skulle få til et slikt omfang.

Krigsseilerne omtales som er de viktigste bidragsyterne fra Norge under 2. verdenskrig. Vi er vel vitende om at uten dem hadde krigen kunne fått et annet utfall. Lenge hadde de ikke mottatt en offisiell heder og takk den norske stat. Gjennom de senere år har de heldigvis blitt takket og hedret. Nå kan vi med sannhet si at de er skrevet inn i historien for all tid. Det føles uendelig godt at de nå endelig er veldokumentert for ettertiden! Og for oss har samarbeidet om krigsseilerregisteret vært en fantastisk erfaring i hvilket resultat som kan komme ut av et samarbeid mellom formidlingsinstitusjoner, frivillige, og oss som privat næringsvirksomhet. I dyp ydmykhet til Simen, Bjørn Tore, Torbjørn, Tore Jan og hver og en frivillig i arkivarbeidet, og i evig takknemlighet til krigsseilerne;

Til Norsk senter for Krigsseilerhistorie.
Gratulerer og tusen takk for reisen!
Hilsen oss i Samlerhuset

Følg Krigsseilerregisteret på Facebook:
https://www.facebook.com/Krigsseilerne/

 

La oss avslutningsvis trekke frem en av alle historiene vi fikk tilsendt når vi startet innsamlingen av krigsseilerhistorier i 2015:

En familie fra Drøbak fortalte om sin bestefar som hadde overlevd på en hjemmelaget flåte i Nordsjøen, etter at skipet var torpedert. De var to på flåten og det var vinter og bitende kaldt. De hadde fisket opp en presenning som ikke hadde gått med ned i dragsuget og denne rullet de over seg for å holde varmen. Gjennom natten veltet den ene seg ut i sjøen og ble borte. Daget etter ble sistemann plukket opp i live. Presenningen har siden blitt bevart av familien nærmest som et kjært minne og fremstår nærmest som et sannhetsvitne; https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/39167/default

Faksimile fra Drammens tidene 14.mars 2015:

 

Vi i Samlerhuset ble veldig grepet av denne og mange andre historier som kom inn. Historiene kunne ikke gå tapt! Kunne vi i Samlerhuset ta initiativ til at Norge fikk et krigsseilerregister over alle krigsseilerne fra andre verdenskrig? (Klikk for større versjon)

Om Samlerhuset

Samlerhusets formål er å formidle historie og skape samlerglede gjennom mynter, medaljer og andre samleobjekter. Vi eier Det Norske Myntverket på Kongsberg som blant annet preger mynter for Norges Bank. Hos Det Norske Myntverket preges også minnemedaljer som hedrer viktige milepæler i vår historie. Samlerhuset har et stort engasjement for formidling og dokumentasjon av historie og markering av jubileer. I forbindelse med lansering av mynt- eller medaljeprogram, lar Samlerhuset ofte deler av inntekten tilfalle formål som er knyttet tett opp mot begivenhetene eller temaene som markeres. I forbindelse med salget av krigsseilermedaljene bestemte virksomheten seg for å øremerke deler av inntektene til Krigsseilerregisteret. Les mer Samlerhusets samfunnsengasjement her.