, 12. april 2017

Test deg selv – Fleip eller fakta!

Ta Samlerhusets quiz om norsk mynthistorie!Tid for quiz! Nå har du muligheten til å teste deg selv eller andre i kunnskap om norsk mynthistorie! Fleip eller fakta? Svarene finner du lenger ned på siden.

quiz om norsk mynthistorie
 

1. Kong Olavs nese peker mot venstre på de norske myntene.

2. 5-øren med elgen ble kalt for «kumlokk».

3. For 6 mark kunne man i 1686 kjøpe seks brød.Brød bakes i gammeldags vedovn

4. Norske sirkulasjonsmynter er preget i jern.

5. Henrik Ibsen ble hedret på minnemynt i 2007.

6. Det har blitt preget mynter i Oslo.

 

7. 50-øren gikk ut av sirkulasjon i 2012.

8. Den skandinaviske myntunionen opphørte i 1972.

9. Grunnloven er tre ganger hedret på norske mynter.

10. Det finnes norske penger som er laget av tre.

 

 

 

 

 

 

Her er svarene:

1. Fakta! Ser du godt etter på de norske myntene, vil du se at når en ny konge får sitt portrett på mynter, vil nesen peke den andre veien enn den foregående kongen.

2. Fleip! Det var ikke 5-øren, men 5-kronen som ble kalt for «kumlokk».

3. Fleip! Mark var datidens høyvalør, og for denne mynten kunne man faktisk kjøpe en hel ku!

4. Både og! Under den andre verdenskrig var det knapphet på vanlig myntmetall, og okkupasjonsmakten bestemte at norske mynter skulle preges i jern. Før og etter andre verdenskrig er imidlertid både sølv og ulike legeringer av kobber og bronse brukt i norske mynter.

5. Fleip! Det ble ikke utgitt noen minnemynt i 2007. Derimot, i 2006, ble Henrik Ibsen hedret for sin 100-årsdag på den norske 20-kronen.

6. Fakta! Mellom 1628-1695 lå det et privat myntverk i det som nå heter Myntgata i Oslo, som ble drevet av familien Grüner. Her ble alle de store norske sølvmyntene fra perioden 1628-1686 preget.

7. Fakta! Med 50-øren forsvant den siste norske øremynten ut av sirkulasjon.

8. Fakta! Formelt sett ble myntunionen mellom Norge, Danmark og Sverige opphevet så sent som i 1972, men allerede i 1915 begynte unionen å slå sprekker da norske og danske sedler ble trykket under pari. Det vil si at pengenes verdi i de tre nasjonene ikke lenger var like mye verdt.

9. Fleip! Grunnloven ble første hedret på en 10 kroners sølvmynt i 1964, deretter på sølvmynt til 175-årsjubileet i 1989. Siste gang grunnloven ble hedret var i 2014,Er pengen av tre? Norsk mynthistorie er full av merkverdigheter og da ble det utgitt både en 200-kroners sølvmynt og en 20-kroner sirkulasjonsmynt med spesialpreg, så i alt er grunnloven hedret fire ganger på mynt!

10. Fakta! Denne artige historien kan du lese mer om både i magasinet Mynt&Historie nr 1-2017 og på www.samlerhuset.no

 

 

Hvor mange riktig fikk du?

1-3: Ja, ja, det var da noe! Besøk www.samlerhuset.no for å lære mer om norsk mynthistorie.

4-7: Godt jobbet! Du kan mye, men har fortsatt en liten vei å gå for å nå helt til topps!

8-10: Du er nok en ihuga myntsamler, og kan briljere med din kunnskap om norsk mynthistorie!