, 1. desember 2017

Undersøkelse: Stor skepsis til et kontantfritt samfunn

Skepsis til et kontantløst samfunn flickr ihponedigital
I undersøkelsen til Samlerhuset viste de spurte stor skepsis til et kontantfritt samfunn. (Foto: Ihponedigital)

Av de nesten 5000 som tok seg tid til å besvare Samlerhusets undersøkelse om nordmenns mening om kontantenes fremtid, viste flesteparten stor skepsis til et kontantfritt samfunn. På det meste var ni av ti bekymret for å miste kontanter.

Vanligvis ligger meningsmålinger på i overkant av to tusen mennesker. I undersøkelsen vår svarte over dobbelt så mange. Til sammen 4775 mennesker om deres syn på det kontantløse samfunn. Og beskjeden var klar.

Kontanter spiller en viktig rolle

Å si at skepsis til et kontantfritt samfunn blant nordmenn er stor er ingen underdrivelse. I Samlerhusets undersøkelse svarte for eksempel 92 % av de spurte at de var helt imot innføring av et kontantfritt samfunn innen 2020. Bare 2,6 % var helt eller delvis for en kontantløs fremtid. Tiltroen til bankene var ikke voldsomt høy heller. Så mange som 68,5 % er bekymret for at bankene kommer til å øke gebyrer hvis et kontantfritt samfunn realiseres.

Et interessant funn er at kontanter er mer enn betalingsmidler ifølge meningsmålingen. Penger har ifølge meningsmålingen en opplærende effekt. Hele 96,4 % var enige i at det er viktig med kontanter for å lære barn verdien av penger.  Det er imidlertid ikke bare for barn det er viktig å ha en konkret forhold til verdien av penger, viser undersøkelsen. Et nesten like overveldende flertall mente nemlig at kontanter ga god forståelse av pengeverdi, kontanter ansees altså som et hjelpemiddel for de med økonomiske utfordringer.

Blir rettighetene ivaretatt?

Enkelte, inkludert konserndirektør Trond Bentestuen i DnB, er bekymret for at kontanter som er i omløp, men som Norges Bank ikke kan redegjøre for, brukes til svart arbeid. Et kontantfritt samfunn vil kunne gi oversikt over penger som er i bruk. Samtidig er det akkurat dette med statlig oversikt mange bekymrer seg for hele 72,6 % var helt enige i at et kontantfritt samfunn svekker personvernet. I tillegg er 11,5 % delvis enige.

Et alternativ til et fullstendig kontantfritt samfunn er et samfunn uten de store sedlene. Dette er blitt foreslått flere ganger, blant annet i januar i år av skattedirektøren. Norges Bank finner lite hold i at det reduserer svart arbeid, og heller ikke undersøkelsen støtter dette. Åtti prosent er helt eller delvis uenige i at sedlene bør fjernes.

Ser bedre ut for kontanter

Samlerhuset har alltid vært klare i sin kamp mot å fjerne kontanter. Og skepsisen til et kontantfritt samfunn er stort i Norge generelt, sett for eksempel i forhold til Sverige. På den politiske fronten gikk Akershus Høyre imot programkomiteens ønske og fremmet et forslag for å sikre fortsatt rett til å betale med kontanter. Dette til tross for at statsministeren selv hadde snakket varmt om et kontantfritt samfunn. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har tatt samme standpunkt, og er partiprogramfestet for kontanter. Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik sendte også et skriftlig spørsmål til finansministeren om bankenes uvillighet til å ta imot penger. Siv Jensen svarte at Finanstilsynet skulle følge opp bankene og vurdere om bestemmelsene skulle innskjerpes.

Det viser at politikerne er i takt med den norske befolkningen i denne saken. For undersøkelsens resultater viser at det er lite som peker på at det norske folk er voldsomt begeistret for et kontantfritt samfunn. Og mens Virke og Finansforbundet argumenterer for et kontantfritt samfunn, er det nesten 38 000 som på sosiale medier argumenterer for et felles Ja til kontanter.

Et beviselig fellesskap med de over 4500 som helst ser at kontanter ikke fjernes i vår undersøkelse.