, 9. februar 2017

Norske speciedalere med randskrift – mynt med poesi

Under Kong Christian Vs tid ble Det Norske Myntverket på Kongsberg etablert som Den Kongelige Mynt, og i perioden 1687-1696 ble det preget noen helt spesielle mynter ved det nye myntverket, nemlig de norske speciedalerne. Myntene var store, tunge og i sølv, med poetisk randskrift. Det er med jevne mellomrom mulig for samlere å sikre seg gode eksemplarer av disse spennende originalmyntene.

Randskrift ble brukt på sirkulasjonsmynt for første gang i 1658 på engelske crowns, men er kjent på medaljer allerede fra midten av 1500-tallet. Det dansk-norske kongeriket preget speciedalere med randskrift både under Kong Frederik III (1648-1670) og Christian V (1670-1699), men i motsetning til de norske speciedalerne fra Kongsberg med kun én randskrift per mynttype.

Christian Vs norske speciedalere med randskrift var de første speciedalerne preget på Kongsberg, og står i særstilling i nordisk mynthistorie i form av det store antallet forskjellige randskrifter. Til sammen ble det preget syv ulike randskriftvers i perioden 1687-1696. Randskriftene var poetiske vers som hyllet kongen, de norske fjellene og deres rikdommer:

• HÆC BOREAS CYMBRO FERT ORNAMENTO LABORUM
(Slige skønne arbejdsfrugter bringer Nordens vind til dansken)
• DET KLIPPERNE YDER VOR BERGMAND UDBRYDER
HVAD HYTTEN DA GYDER AF MYNTEN VI NYDER
• DANNER KONGIS NORDSKE FIELDE SLIGE FRUGTER HAR I VÆLDE
• I DETTE ANSIGT DANNEMARK OG NORGE SKUER SIN MONARK
• NICHT AUS SILBERG-SUCHT DIESE NORDENS – FRUCHT WIRD ZU GOTTES EHR GESUCHT
• STORE KONGE NORDENS ÆRE LAD DE FRUGTER YNDIG VÆRE SOM DIG NORSKE KLIPPER BÆRE
• SAADAN NORDENS SKAT GUD GIEMTE TIL KONG CHRISTIAN DEND FEMTE

Hvorfor randskrift?

Men hvorfor preget man disse myntene med randskrift? Det var i hovedsak to grunner til denne utsmykningen. For det første ville man hindre klipping og avfiling av mynten som var preget i sølv. Den andre grunnen var ren og skjær utsmykning. Mynt og myntmotiv har blitt brukt som propaganda siden tidenes morgen, og man kan anta at danskekongen med disse randinskripsjonene ønsket å hylle oss «fjellabene her i Nord». Da som nå er nettopp mynt nasjonens visittkort og en ypperlig måte å jubilere eller hylle noen eller noe. På mange måter kan disse randskriftspeciene sammenlignes med dagens moderne sirkulasjonsmynt med særpreg som utgis av Norges Bank til ulike jubileer.

På Kongsberg ble det som sagt preget hele syv ulike randskrifter på det som for øvrig var helt identiske speciedalere. Det finnes ingen skriftlige kilder som dokumenterer årsaken til dette, men det har også vært spekulert i hvorvidt randskriftene fungerte som kontrollmarkering av ulike myntpartier. Den danske historikeren og numismatikeren Georg Galster fremmet for eksempel teorien om at myntene med den første randskriften («slige skønne arbejdsfrugter bringer Nordens vind til dansken») var ment for eksport til Jylland. Det finnes som sagt ingen kilder som underbygger dette, men det er jo en spennende tredje teori..

Christian V – kongen som flyttet Mynta til Kongsberg

Foruten de spennende randinskripsjonene, representerer Christian Vs dalerutmynting et spennende kapittel i Norges mynthistorie i seg selv. Christian V var kongen som i 1686 flyttet Den Kongelige Mynt fra Christiania til Kongsberg, der Det Norske Myntverket ligger den dag i dag. Christian V var dansk-norsk eneveldekonge fra 1670-1699. Han fikk til sammen 13 barn, syv med dronningen og ytterligere fem med elskerinnen. Som konge opprettet han blant annet en ny adel og ledet felttog mot Skåne i 1675.

 

Speciedalere med randskrift er tilgjengelige for samlere

Mynt er en spennende måte å lese historien på, og for mange myntsamlere er det å eie en ekte originalmynt fra fordums tid ekstra spesielt. Blant eldre norske mynter er speciedalere blant de vakreste du kan oppdrive. Store, tunge og med detaljrike motiv vitner disse om en tid med stor kongemakt. De første speciedalerne fra Kongsberg forteller også historien om oppdagelsen av sølvgruvene og opprettelsen av Det Norske Myntverket på Kongsberg. Med de poetiske randinskripsjonene er disse ekstra spennende samleobjekter. Samlerhusets innkjøpere er stadig på jakt etter spennende eldre originalmynter, og vi kan derfor med jevne mellomrom også tilby samlere eksemplarer av disse Christian Vs speciedalerne med randskrift.

Klikk her og se utvalgte speciedalere Samlerhuset tilbyr