, 4. desember 2019

Sovereign i sølv for første gang

Sovereign er en av verdenshistoriens mest kjente mynter. Den har vært uløselig knyttet til gull. Det forandret seg i 2019.

For det var nettopp i år at den velkjente mynten ble utgitt i sølv for første gang. Dette er dermed et brudd med 201 års tradisjon. Samtidig er historien rundt sovereignen full av forandringer, både i funksjon og format.

 

Tjuvstarten: Sovereign fra Henrik VII

Mynten slik vi kjenner den kom i 1817, men det fantes en tidligere variant. England ble samlet i 1485 av Henrik VII, og fire år senere kom den første gullmynten ut. Den hadde verdien ett pund sterling, det vil si ett pund med sølv med 925 i finhet. Siden den viste bildet av kongen, ble mynten oppkalt etter ham. Man brukte ordet sovereign, noe som betyr omtrent «den øverst regjerende», altså monarken. Dette var en gullmynt, og hadde derfor egentlig sin verdi i gull. Dette gjør at mynten allerede fra begynnelsen var en såkalt handelsmynt, akkurat som den er nå. Av og til virker det som om historien gjentar seg.

Henrik VIII, etterfølgeren til Henrik VII, var kjent for mye. Rent numismatisk var han katastrofe. Han brukte mye mer enn han hadde, og mynter ble preget med mindre sølv og gull enn tidligere. Hans regime ga inspirasjon til det vi kjenner som Greshams lov. Sovereign-mynten overlevde ham og fram til Jakob I i begynnelsen av 1600-tallet, men da var det over.

 

Hovedmynt fra 1817

Den nye gullmynten ble, etter mye eksperimentering, guinea. Den het det fordi den kom fra Guinea-kysten. Denne var verdsatt til 21 shilling. Tradisjonelt var et pund 20 shilling, men denne ble regnet som bedre, både i kvalitet og størrelse. Imidlertid var 21 shilling en omtrentlig verdi. I realiteten hoppet verdien fram og tilbake.

Etter Napoleonskrigene måtte Storbritannia ordne et stabilt pengesystem der alle myntene hadde en verdi i forhold til hverandre. Da dette kom på plass, var pundet tilbake igjen. Merkelig nok ble ordet «guinea» beholdt som 21 shilling, selv om mynten ikke eksisterte lenger.

Den første designen ble gjort av Benedetto Petrucci. Han var en svært talentfull og etterspurt gravør. Temaet for mynten ble George III på adversen og St. Georg og dragen på reversen. Nå var St. Georg et symbol på England, men ikke på Skottland eller Wales. Han var også kongefamiliens høye beskytter.

Dermed var pundet tilbake på myntene. Likevel ble det ikke en øyeblikkelig hit, folk foretrakk sedler. Da sedlene ble faset ut, ble sovereign ikke bare obligatorisk, men også populær.

 

Fra bruksmynt til handelsmynt

Da første verdenskrig startet, var det økonomisk uforsvarlig og sikkerhetspolitisk uklokt å prege gullmynter. Sedlene kom tilbake igjen. Sovereign ble preget for siste gang i 1917, men disse myntene ble i hovedsak holdt i gullreservene til Storbritannia. I 1925 kom de tilbake igjen etter at Winston Churchill gjeninnførte gullstandarden, men også disse ble for det meste holdt i hvelvene i Bank of England.

Fra da av ble Sovereign preget, først med ujevne, og så med jevne mellomrom, som handelsmynter eller samlemynter. Med unntak av en spesialutgivelse i 1989, som feiret Sovereigns 500-årsjubileum, var alle myntene på 1900-tallet med St. Georg og Dragen på reversen. Dette var et brudd med praksisen på 1800-tallet, der motivet varierte helt til 1874.

Og så er vi her i 2019. Sovereign har hatt et spennende år. Først kom den i sølv, og så preget i Roma i en spesiell utgave. Dette er en mynt med mye historie og mange retninger for de som liker å samle.