, 13. juni 2017

Tror på funn fra slaget i Hafrsfjord

Nå starter arbeidet med å lete etter gjenstander i havet som kan knyttes til slaget i Hafrsfjord, der Samlerhuset blir en aktiv bidragsyter. Ubemannede miniubåter skal scanne havbunnen og flere meter nedover i grunnen, etter gjenstander som kan knyttes til det store slaget. Det hele vil finne sted ved hjelp av høyteknologi fra oljeindustrien, og havbunnen vil ikke fysisk berøres.

Slaget ved Hafrsfjord
Illustrasjon av Slaget ved Hafrsfjord

I løpet av høsten 2017 og våren 2018 skal undersøkelsene være i gang for å finne aktuelle områder i Hafrsfjord der rester etter slaget, som i følge historien skal ha foregått i år 872, kan være begravd i og under havbunnen. Det er en gruppe med ingeniører fra selskapet Subsea 7 som vil bruke fritiden sin på denne skattejakten – og de har organisert seg, i foreningen «Funn i Hafrsfjord».

Stort og dramatisk slag

Det kan ha vært flere hundre viking-krigsskip som støtte sammen under slaget i denne lune fjorden. Området var særs viktig strategisk for vikingene som hadde verden for sine ”føtter” når de seilte fra Rogaland.

Starter egen forening for leting

Derfor har ingeniørene startet en egen forening «Funn i Hafrsfjord” med kun et formål, å lete etter gjenstander fra, eller kanskje også rester av de som var med i slaget for mange hundre år tilbake. De har tro på at de vil finne noe! Spesielt så de realismen i å gjøre faktiske funn i fjorden etter at et tysk bombefly fra andre verdenskrig ble funnet svært godt bevart i mudderet på bunnen av fjorden i 2012. Havbunnen av Hafrsfjorden har nemlig den egenskap at det tilnærmet hermetiserer havbunnen allerede centimetere ned under bunnflaten! Prosjektet blir drevet i nært samarbeid med vikingekspert og professor Torgrim Titlestad, og Jærmuseet.

Sammen om å søke i Hafrsfjord - Målfrid Snørteland, Jærmuseet, professor Torgrim Titlestad, Sigbjørn Daasvatn, Funn i Hafrsfjord
Sammen om å søke i Hafrsfjord – Målfrid Snørteland, Jærmuseet, professor Torgrim Titlestad, Sigbjørn Daasvatn, Funn i Hafrsfjord

Det er helt naturlig for oss som er subsea-ingeinører å interessere oss for dette, siden vi jobber med den type utstyr. Sigbjørn Daasvatn, leder Funn i Hafrsfjord, og ingeniør i oljeselskapet Subsea 7

Ultralyd for å finne skjeletter

Haraldskvadet med et vers om nettopp Hafrsfjord ansees som en sterk indikasjon på at det berømte slaget virkelig fant sted.

Nå skal vi søke med ultralyd på bunnen av fjorden for å få et bilde av det som er under havbunnen. Med ultralyden vil vi kunne jobbe frem et bilde av det som ligger fra 0,5 til 3 meter nedover. Dessuten skal vi undersøke hvilke områder av fjorden slaget faktisk kan ha foregått. Sigbjørn Daasvatn, Foreningen Funn i Hafrsfjord

Våpen og utstyr kan ligge på bunnen

Han er realistisk i sine forventninger, og spår det vil være mest sannsynlig å finne rester og skjeletter fra noen av de som deltok i slaget. – Da er det også trolig at vi vil finne våpen og utstyr som disse krigerne hadde med seg, sier Daasvatn, som mener det er gode bunnforhold for bevaring.

Dugnad og kronerulling

Det er en stor dugnad som er i gang. Totalt er budsjettet for prosjektet omlag 6 millioner kroner. Frivillig innsats vil bekoste halvparten, så jakten på de mellom 2 og 3 millionene som ikke er dekket inn er i gang. Håpet er å få inn sponsorer og å starte innsamlinger blant interesserte.

Samlerhuset er med på laget

Samlerhusets styreleder, Ole Bjørn Fausa er sikker på at det vil bli gjort funn av betydning, når oljeteknologi blir brukt for å undersøke bunnen i Hafrsfjord.

Vi vil legge bredsiden til for å bidra i prosjektet og påpeker samtidig at dette er nok en flott mulighet for at private og offentlige institusjoner med stort hell kan samarbeide. Vi har sett det gjentatte ganger – at ved at vi engasjerer oss i oppstarten av slike fantastiske initiativ, så starter ballen å rulle. Det er en glede å bidra til! Ole Bjørn Fausa, styreleder Samlerhuset

Professor Torgrim Titlestad og Ole Bjoern Fausa-Samlerhuset foran Hafrsfjord, Slaget i Hafrsfjord
Professor Torgrim Titlestad og Ole Bjørn Fausa-Samlerhuset foran Hafrsfjord

Søker vitenskapelige bekreftelser

Historiker, vikingekspert og professor Torgrim Titlestad er engasjert i, og glad for planene om å endelig undersøke Hafrsfjord med helt moderne teknologi. – Nå kan vi få bekreftet vitenskapelig om dette slaget virkelig fant sted. Dessuten vil funn kunne bevise om det var sent på 800 tallet det faktisk skjedde, sier den entusiastiske historikeren.

Slaget i Hafrsfjord – spennende og viktig historisk

Han er spent på det som skjer nå, og trekker opp linjer til nasjonsdannelser både i Norge og på Island, og den politiske situasjonen som var da Harald Hårfagre regjerte.

De funn som blir gjort kan faktisk endre Norgeshistorien, og det er utrolig spennende! Det kan være at Hårfagre ønsket å skape et imperium rundt Nordsjøen! Professor Torgrim Titlestad

Professor Torgrim Titlestad, slaget i Hafrsfjord
Funn i Hafrsfjord kan endre Norgeshistorien, Professor Torgrim Titlestad

Resultatene av undersøkelsene vil bli delt med arkeologer for å sikre historien og danne grunnlag for videre forskning og viten. Kartleggingen og funnene vil danne grunnlag for eventuelle arkeologiske utgravinger senere.