, 18. april 2018

Seriøse forhandlere forhindrer svindel og falskmyntneri

Svindel av mynt er fortsatt et stort problem. Samlerhuset og andre seriøse forhandlere jobber for å få dette ut av markedet.
Myntproduksjon fra 1765. Det er mange som forsøker å etterape mynter med gammel produksjonsteknikk for å tjene penger. Forhandlere har lang erfaring i å oppdage slike mynter. (Bilde: Wikimedia Commons)

Forfalskninger, ulovlig kopiering og annen svindel har foregått i all tid, og i alle bransjer. Det finnes også eksempler på at det har funnet sted i myntbransjen, ja faktisk finnes enkelt-tilfeller den dag i dag.

Samlerhuset og andre seriøse forhandlere fungerer imidlertid som et bolverk mot at falskmyntneri og forfalskninger når markedet.  I Samlerhuset er vår viktigste sikkerhetsventil våre erfarne numismatikere, som hver dag jobber med å kvalitetssikre myntene som sirkulerer inn og ut i vår forretning. Det er en trygghet for både oss og landets samlere.

 

Systematisk forfalskning av norske mynter

Dersom et tilbud virker for godt til å være sant, heter det seg at det som regel er det. Det kan gjelde mynter som er vanskelige å få tak i, mynter som plutselig er veldig billige, gamle mynter brukt i sirkulasjon som ikke er preget av tidenes tann, eller annet. De mest utspekulerte eller profesjonaliserte falskmyntnere kan forfalske mynter svært godt. Faktisk så godt at selv dyktige samlere kan la seg lure. Da er det greit å vite at profesjonelle forhandlere har prosedyrer og rutiner. Sammen med lang tradisjon og erfaring kan vi dermed avdekke svindel.

På midten av forrige tiår ble mynteksperter gjort oppmerksom på forfalskede speciedaler fra 1844 til 1857. I tillegg til de siste speciedalerne under Karl Johan, var dette altså speciedalerne som ble gitt ut under Oscar I. Myntene viste seg å stamme fra falskmyntnere fra Kina.

Det skulle imidlertid vise seg at det gjaldt flere sjeldne mynter. Den svært sjeldne 20 kroner-gullmynten fra 1883 var en av dem, en annen var skillemynter fra så sent som 1945. Mest imponerende var likevel forfalskningen av en norsk speciedaler fra 1845. Året etter Karl Johans død ble det ikke preget en eneste speciedaler. Slik sett var forfalskningene faktisk noe så sjelden som en forfalskning av en ikke-eksisterende mynt!

 

Forhandlere har sikkerhet mot svindel

Det er selvfølgelig ikke slik at man bør slutte med handel av mynter av redsel for dette. Svindel finnes i alle bransjer, kanskje mest kjent fra klær, sko, vesker, interiør og kunst. I myntbransjen er vi så heldige at det er mange svært kompetente mennesker som følger årvåkent med. Det er eksperter og svært kompetente hobbysamlere som både har erfaring og interesse av å studere detaljer med lykt og lupe. Disse møtes også i lag og foreninger i inn- og utland og dyrker hobbyen sin. I dette miljøet er kjøp og salg av mynter en interesse og for noen en profesjon. Sammen jobber vi for å forhindre bedrag, for å opprettholde det autentiske som myntene representerer.

Fordelen med å kjøpe av en erfaren forhandler er selvfølgelig å eliminere sjansen for å kjøpe et ulovlig solgt produkt. For det første kjøper forhandlere i hovedsak av anerkjente selgere med proveniens. I tillegg er de anerkjente og seriøse forhandlerne sannsynligvis både erfarne og dyktige. En «vellykket» svindler vil sannsynligvis velge ut sitt publikum, og det er grunn til å anta at de vurderer det som mer sannsynlig å «lykkes» med å svindle de minst erfarne.

Skulle det skje at en falsk mynt når markedet, vil selv gode forfalskninger som oftest raskt avsløres av fagfolk. Fargenyanser, vekt, avstand mellom tallene, utpreget lite slitasje, «feil» slitasje og tilnærmede identiske skrammer, skader, riper eller merker på samme sted på flere mynter er ting man kan se etter. I tillegg har erfarne myntforhandlere en rekke andre redskaper i sitt arsenal for å avsløre svindel.

 

Lang erfaring med å avdekke forfalskninger

Men mest av alt, og som logisk er, det er gjennom daglig, ukentlig og månedlig omgang med store antall samleobjekter at erfaringen kommer. Samlerhuset har stort omløp og god erfaring med norske mynter. Dette er naturligvis vårt ekspertområde. Videre har vi drevet handel med mynter og samlerobjekter i nært 25 år, med virksomhet i 16 land. Vi samarbeider også med store aktører fra hele verdens myntbransje, dermed har vi også opparbeidet oss en robust erfaring og kunnskap om internasjonale mynter og objekter.

La oss alle vite at det er svært – svært – sjelden at falske mynter treffer markedet. Men for oss som seriøs aktør, er det avgjørende å stoppe eventuelle falske mynter, forfalskninger eller ulovlige kopier som eventuelt skulle dukke opp, så det ikke ødelegger det vi lever og ånder for. For oss er nemlig ingenting herligere enn en ekte, autentisk mynt, eller objekt. Mens en forfalsket mynt i motsatt forstand blir som verdiløs å regne.

 

Forfalskninger og kopier er kriminelt

Det å lage falske mynter er ikke gjort i en fei. Det krever dyktige folk som har god oppmerksomhet for detaljer, og det må presisjon til for å «lykkes». Derfor er som oftest denne typen kopier, eller falskmyntneri omfattende svindel og av karakteren organisert kriminalitet. Det er naturligvis viktig for oss i Samlerhuset at enhver form for kriminalitet i vår bransje bekjempes. Vi gjør hva vi kan, og oppfordrer naturligvis også til årvåkenhet blant landets handlere og samlere.

Det er jo opplevelsen av ekte historie vi hele tiden jakter etter – og som gir oss den gryende samlergleden.