, 26. januar 2021

Samlerhuset stolte over å ha bidratt til Sønstebyfondet

Sønstebyfondet har vært en viktig samfunnstemme. Her representert ved statuen av Sønsteby på Karl Johans Gate.

I 2015 var Samlerhuset en av bidragsyterne til Sønstebyfondet. I år har de gitt ut sin syvende pris, og er fortsatt en viktig samfunnsstemme.

Sønstebyprisen er en pris som gis til de som utmerker seg i kampen for «modig forsvarer av grunnleggende verdier i vårt demokrati» (utdrag fra statuttene). Dette er i tråd med Sønstebys egne tanker, og et tema han ofte snakket om på sine mange reiser. Sønsteby selv ga klarsignal til å sette i gang både fond og pris, og vi er beæret av å ha deltatt.

I videoen nederst kan du se mer om Sønstebyprisen og Sønstebyfondets verdier for å være med på å skape et bedre samfunn.

 

Hva er Sønstebyprisen?

Sønstebyprisen gis ut av Sønstebyfondet, et fond som ble til i 2015, tre år etter at Gunnar Sønsteby gikk bort. Fondet er frivillig, og ble til takket være flere bidragsgivere, som Erling Lorentzen, Inge Steenslands stiftelse, Hans Hermann Horns stiftelse og Samlerhuset. Deler av bidraget fra Samlerhuset besto av overskudd av salg av samlerobjekter. På den måten takker vi i Samlerhuset våre kunder som var på å støtte dannelsen av fondet.

Sønstebyprisen legger stor vekt på demokratiske verdier og forsvaret av dem. Det berømte sitatet «aldri mer» om Norges manglende forsvarsevne i 1940 var viktig for både Sønsteby og andre frihetskjempere. For Sønsteby var også demokratiet og de andre liberale verdiene om menneskeverd, talefrihet, forsamlingsfrihet og likeverd viktig. Sønstebyprisen er derfor blitt gitt både til de som forsvarer landet mot ytre fiender og for de som kjemper for ytringsfrihetens sak.

Dette reflekterer prisvinnerne. I 2015 fikk Kristin Solberg og Per Edgar Kokkvold prisen for sin kamp for ytringsfrihet i mediene. I 2017 gikk prisen til Forsvarets veteraner, og i 2018 fikk prisen til Elisabeth Hoff for hennes innsats i WHO i Syria. Prisen favner dermed bredt om seg.

 

Vinnerne i 2021

I 2021 var det en rekke organisasjoner, både statlige, militære og private, som delte seieren. Felles for dem var at de kjempet mot cyberangrep fra både enkeltpersoner, grupper og til dels stater. I en periode der demokratiet har vært under stadig press, er det ekstra viktig at slike angrep avverges.

Prisen 2021 ble gjennomført digitalt, og her kan du se overrekkingen: