, 7. juni 2022

Samlerhuset-eier styremedlem i Virke e-Handel

Samlerhuset Ole Bjørn Fausa med de andre medlemmene i Virke e-Handel.
Det nye styret i Virke e-Handel: Elise Mietle Laupstad (Cubus/Varner retail), styreleder Alf Jondahl (Coverbrands), Gerhard Anthun, Stian Modvær Larsen (Fjellsport), Hege Nilsen (Stormberg) og Ole Bjørn Fausa (Samlerhuset).

Samlerhusets eier Ole Bjørn Fausa går inn i styret i Virke distansehandel. Fausa tilfører bransjestyret betydelig erfaringskompetanse med sine over 30 års erfaring med distansehandel; tidligere postordre, og fra 1999 av netthandel, i Norge og Europa.


Tilrettelegger interesser for e-handelsnæringen

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen i Norge. Deres oppgave er å ta seg av rundt 26 000 norske bedrifter innen handel og service. Virke har seksten bransjer under seg, der e-handel er en av dem. Oppgavene til e-handel er å ivareta interessene til alle som driver med e-handel, eller distansehandel, som er omtrent halvparten av alle bedriftene. Nå har Samlerhusets eier Ole Bjørn Fausa blitt med i styret til Virke e-Handel.

 

Endelig tid til viktig verv

Det er ikke første gang Virke har spurt Ole Bjørn Fausa om dette vervet. Nå takket han imidlertid ja. Og grunnen er ikke tilfeldig.

– Jeg har blitt spurt før, men da passet det ikke så godt tidsmessig, fordi jeg tidligere var på utenlandsreiser opptil 120 dager i året. Da ble det vanskelig å få passet inn ulike ekstra styreverv i tidsplanen. En av de positive tingene vi erfarte under korona-nedstengingen er at det er utrolig mye man kan få gjort ved hjelp av digitale møter. Etter at samfunnet åpnet opp reiser jeg nå mye mindre enn før pandemien. Dette gjør at jeg kan påta meg et slikt styreverv.

Fausa har med andre ord benyttet seg av e-møter for å få plass til å være med i styret i e-handel. Men han understreker at dette er i tråd med et aktivt ønske han har hatt. Han har klare ideer om hvor skoen trykker med sine mange års erfaring med distansehandel med både postordre og e-handel.

– I en stadig mer global verden er det konkurransen i stadig større grad internasjonal, også for små og mellomstore bedrifter. Da er det veldig viktig at vi har de samme rammevilkårene for norske bedrifter som for de store internasjonale gigantene vi ofte konkurrerer mot. Derfor er det viktig at myndighetene og næringslivet sammen finner frem til gode ordninger som både ivaretar norske forbrukere og norske arbeidsplasser.

 

Bidrar med 30 års distansehandelserfaring

Ole Bjørn Fausa og Reidar Nilsen har vært involvert i Samlerhuset siden det startet opp i 1994. Dette betyr at det nærmer seg 30 års erfaring med distansehandel, og allerede før dette hadde de også en mindre postordrevirksomhet. Gjennom årene har Samlerhuset beveget seg fra postordre til også å involvere telefon-, e-post- og nettsalg. Ole Bjørn har sånn sett mye å bidra med hva gjelder distansehandel.

– Akkurat nå er det utallige avklaringer om digitale rammevilkår som er i støpeskjeen og her vil jeg gjerne bidra. De bedriftene jeg er eiermessig engasjert i opererer i 17 ulike land i Europa. Forhåpentligvis kan jeg tilføre nyttig erfaring, sier han.

Fausa er også opptatt av små og mellomstore bedrifters vel, spesielt med det juridiske rammeverket. Det er kostbare og tidkrevende for dem å sette seg inn i et stadig skiftende regelverk, både nasjonalt og internasjonalt.

– Mange bedrifter sliter med å forstå hva de kan og ikke kan gjøre på ulike områder. Her kan Virke utvikle nyttige tjenester som ikke finnes i dag. I stedet for at alle bedrifter løper til hver sin advokat og bruker store summer på dette, kan vi dra nytte av størrelsen vår og utvikle gode opplærings- og rådgivningssystemer som tusenvis av medlemsbedrifter kan nytte godt av, avslutter han.

Ole Bjørn Fausa er styremedlem sammen med Hege Nilsen (Stormberg), Elise Mietle Laupstad (Cubus/Varner Retail), Stian Modvær Larsen (Fjellsport). Styreleder er Alf Jondahl (Coverbrands). Virke e-handel ledes av bransjedirektør Gerhard Anthun.