, 16. mars 2021

Samlerhuset bistår hjemmefrontens familier i Michelet-saken

De ti motstandsheltene som er blitt kritisert av Marte Michelet:
Øvre rad: Jens Chr. Hauge Sr (Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum), Gunnar Sønsteby, biskop Eivind Berggrav (Foto: Ernest Rude, Oslo Museum), Ragnar Ulstein,  Arvid Brodersen.
Nedre rad: Sverre Lie, Alf Pettersen, Gerd Pettersen, Reidar Larsen og Tore Gjelsvik (Foto: NTB Scanpix). (Foto: Norges Hjemmefrontmuseum der annet ikke er antydet – Collage: Samlerhuset).

Historieformidling er en vesentlig del av Samlerhusets virksomhet, og vi følger derfor offentlige debatter om fremstillingen av historiske fakta med spesiell interesse.

Samlerhusets formål er å skape samlerglede og formidle historie. Hver dag formidler vi mengder av historie gjennom samleobjektene vi tilbyr og den tilhørende historiske dokumentasjonen. Historien er ofte ført i pennen av historikere og eksperter, deriblant eksperter på hjemmefront-historien vår. Historie generelt, og krigshistorie spesielt, er midt i hjertet av interesse for landets mange samlere.

Når vi nå er vitne til en opprivende diskusjon om sannhet og rett i historien om hjemmefronten, går dette til kjernen av vårt interesseområde. Siden vi har formidlet mye av historien om hjemmefrontens helter og veteraner, har vi stor interesse av å følge saken tett.

Vi tar ikke stilling i saken, utover at vi ønsker en mest mulig sannferdig dokumentasjon av historien. Vi er en aktør som formidler norsk krigshistorie. Samlerhuset har for eksempel ved flere anledninger hedret motstandshelter med egne medaljer.

Denne saken berører derfor også oss. Når det nå sås tvil om deler av historieformidlingen, vil vi bidra til at historien kommer frem på mest mulig troverdig og etterrettelig måte. Vi har nå besluttet å gå inn med økonomisk støtte til de etterlattes sak.

Gyldendal Norsk Forlag er en profesjonell aktør med en solid økonomi. Vi mener derfor at det er viktig å bidra til at også de etterlatte får et økonomisk handlingsrom som kan dekke deres behov for juridisk bistand i saken.

 

Dette er saken:

  • Ni etterlatte familier etter norske hjemmefront-veteraner har gått sammen mot det de mener er dypt uriktig kritikk fra Marte Michelet rettet mot ettermælet til Hjemmefronten generelt, og de ni motstandsmennene spesielt.
  • Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten? Holocaust i Norge: varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet» ble utgitt av Gyldendal forlag i 2018. Boken høstet umiddelbart kritikk for sine oppsiktsvekkende påstander om at Hjemmefronten gjorde for lite for å hjelpe jødene under krigen og at dette skyldtes anti-jødiske holdninger. Etter krigen skal de ha forsøkt holde dette hemmelig. Samtidig høstet boken blant annet terningkast 6 i Dagbladet, som utropte Michelet-boken til «Årets viktigste bok».
  • Debatten tok en ny vending i november i fjor da en helt ny bok kom ut med kraftig kritikk av Michelet. «Rapport frå ein gjennomgang av «Hva visste Hjemmefronten» av de tre faghistorikerne Tangestuen, Berggren og Bruland går gjennom Michelets kildebruk og finner «omfattende og alvorlige feil».
  • De fornærmede i saken har krevd boken trukket fra markedet, mens forfatter og forlag står ved boken, til tross for at Michelet etter hvert har innrømmet og beklaget enkelte feil. De fornærmede familiene har varslet søksmål mot Gyldendal forlag.
  • Forlaget varslet i februar 2021 at de nekter å trekke boken, men vil gjøre visse «endringer» og publisere en ny utgave av «Hva visste Hjemmefronten», høsten 2021. Hovedpåstandene blir dermed stående. Historikerne Tangestuen, Berggren og Bruland mener det ikke er nok å rette enkelte feil når «uetterrettelig kildebruk og sviktende konklusjoner er gjennomgående i boken». De etterlatte fortsetter arbeidet for å få boken stanset, og har i dette arbeidet engasjert advokat John Christian Elden. Gyldendal har på sin side engasjert advokat Cato Schiøtz.
  • Motstandsheltene som familiene representerer er Gunnar Sønsteby, Ragnar Ulstein, Jens Chr. Hauge Sr, Alf og Gerd Pettersen, Reidar Larsen, Sverre Lie, Tore Gjelsvik, biskop Eivind Berggrav og Arvid Brodersen.