, 2. november 2017

Quiz om norsk mynthistorie

Samlerhuset 2 skilling dansk mynthistorie
Kan du norsk mynthistorie? Da vet du kanskje at dette er en 2-skilling med norsk løve preget i Christian IVs dødsår. Men holder det til toppresultater i vår quiz om mynthistorie? Ta testen og finn ut!

Norsk mynthistorie er mer enn bare fortellingen om norske mynter. Et lands mynthistorie er en konkret formidling om gamle dager, omverdier, handel, kongemakt og andre aspekter. Mynthistorie er både historie og kultur.

quiz om Stiklestad

Så er du opptatt av mynter, synes du det er greit å ha dem eller bruker du stort sett mobil og kort? Her er quizen om norske mynter og norsk mynthistorie!

Norge gikk over fra daler og skilling til kroner og øre. Når skjedde det?

Den dansk-norske skillingen fra 1771 er spesiell. Hvorfor?

Den første norske kongen som fikk preget mynter var Olav Tryggvasson. Når var han konge?

De første myntene til kong Olav V hadde dyremotiver i stedet for riksvåpen. Hvilket dyr var ikke på mynten?

Man kan se at de norske myntene blir preget på Kongsberg fordi de har et merke. Hvilket merke?

Hvilken retning ser kongene på myntene?

Hvilket materiale ble flesteparten av myntene før 1900 laget i?

Alle disse valørene ble brukt i dansketiden, men hvilken var mest verd?

Mange land brukte begrepet "daler", "dollar" eller "taler". Hva kommer navnet fra?

Hvilken av disse nåværende myntene er nyest?