, 18. januar 2019

Quiz: Norge og andre verdenskrig

Hva kan du om andre verdenskrig? Ta vår quiz og se hvordan du gjør det?

Det er 74 år siden andre verdenskrig ble avsluttet. Samtidig er krigen aldri helt over. Det var en dramatisk tid som lærte oss noen viktige lekser om menneskeverd og brutalitet. En ubehagelig allianse mellom demokratiske land og en diktatorisk enstatsrepublikk i form av Sovjetunionen lyktes da de hadde en felles fiende. Og dette altså til tross for at Sovjetunionens fiende tidligere var deres på sett og vis allierte.

Den felles fienden i andre verdenskrig var Nazi-Tyskland, Italia under Mussolini og Japan under Hirohito. De tre landene hadde brutale diktaturer, og spesielt i Tyskland og Japan fikk «undermennesker» gjennomgå. Dette styret var imidlertid ikke bare presset på befolkningen. Andre verdenskrig var en oppvåkning både for dem og for andre mennesker med tanke på hvor langt man var blitt drevet i behovet for syndebukker og hatobjekter. Når det heter at vi aldri skal glemme, er det også dette vi aldri skal glemme. Kinesere, jøder, sigøynere, slavere, homofile og en rekke andre «uønskede elementer» fikk gjennomgå i en rasepolitikk som fortsatt gir ubehagelige følelser.

Norge ble som kjent invadert, men vi fant oss lite i det. Quisling måtte som kjent forby det å stå om det var ledig plass ved siden av en nazist på trikken. Binders, illegale aviser, skjulte radioer og en rekke andre gjenstander var med på å vise hverdagsmotstand. Motstandsbevegelsen hjalp til med å forsure tysk okkupasjon av Norge og delvis også i deres krigføring. Krigsseilere og krigsflyvere ofret livet for at de allierte skulle lykkes i kampen.

Med dette i tankene:

Hva kan du om Norge og andre verdenskrig?

Norge ble invadert 9. april 1940. Det ble sendt to tunge kryssere, en til Oslo og en til Trondheim. Hva het det som ble sendt til Trondheim?

Riktig! Feil

Admiral Hipper tjenstegjorde i første verdenskrig. Selve skipet Admiral Hipper var det første i klassen, og de andre skipene, inkludert Blücher, tilhørte Admiral Hipper-klassen.

Det norske luftvåpenet ble raskt satt ut av spill, men mange nordmenn ville kjempe mot tyskerne. De fikk trening i en norsk leir i Canada. Hva het denne leiren?

Riktig! Feil

Krigsflyverne kjempet senere i Storbritannia og på kontinentet. De hadde en ekstremt høy dødsrate, og man regner med at bare en av fem kom tilbake til Norge.

Dette bildet er fra Lillehammer. Men i hvilken by ga Stortinget regjeringen fullmakt til å gjøre alle vedtak så lenge krigen pågikk?

Deutsches Bundesarchiv
Riktig! Feil

Den såkalte Elverumsfullmakten gjorde at regjeringen kunne ta avgjørelser raskere og med demokratisk tyngde.

Selv om Norge falt relativt raskt, ble det gjennomført en rekke sabotasjeoppdrag. Et av dem ble utført under ledelse av Leif Tronstad (nederst til venstre). Den ble omtalt som "den mest vellykkede sabotasjeaksjonen under andre verdenskrig". Hvilken aksjon var det?

Wikipedia/Henrikaamodt
Riktig! Feil

Leif Tronstad ble senere skutt av broren til en lensmann de forhørte mot slutten av andre verdenskrig.

Mange nordmenn deltok som flygere og mekanikere i Royal Air Force. Deres store test var Slaget om Storbritannia. Men hvilket fly var det mest brukte jagerflyet RAF brukte i det slaget?

Riktig! Feil

Focke(-Wulf) var et tysk fly, og BF 109 var navnet på Messerschmitt-flyet til tyskerne. Spitfire er mest kjent, men det var klart flest Hurricane-fly.

Et berømt bilde av Haakon VII er ved en bjørk, omtalt som Kongebjørka. Utenfor hvilken by ligger denne bjørka?

Riktig! Feil

Nordahl Grieg, som selv falt i krigen, nevnte bjørken i diktet "Kongen".

Gunnar Sønsteby skal ha sagt om dem at de var de eneste nordmenn som gjorde noe av betydning for den allierte krigsinnsatsen. Hvem mente han?

Samlerhuset
Riktig! Feil

Krigsseilerne sørget for at allierte soldater fikk forsyninger selv i svært ugjestmilde klimaer og under konstant fare. Mange av dem ble likevel stemoderlig behandlet av staten, og penger de hadde krav på, ble holdt igjen til godt ut på 1970-tallet.

Et av de store vendepunktene under andre verdenskrig skjedde under den berømte D-dagen. Av de fem strendene som allierte landet på, var det særlig en der de allierte møtte mye motstand, og flere døde her enn på de andre strendene til sammen. Flere dramatiseringer av landingen på denne stranden er laget. Men hva var kodenavnet på stranden?

Riktig! Feil

Omaha var fore eksempel brukt i "Den lengste dagen" og "Saving Private Ryan". I juni er det 75 år siden D-dagen, der allierte styrker lyktes i å få fotfeste i Frankrike og å begynne å befri landet fra okkupasjon.

Dette er en samling av flere berømte generaler. Hva heter generalen i midten av bildet, med noe mørkere uniform enn de andre?

Riktig! Feil

Alle er i bildet. Rekkefølgen fra venstre mot høyre er: Montgomeri (Storbritannia), Eisenhower (USA), Zjukov (Sovjetunionen), de Tassigny (Frankrike).

Tilbake til Norge: Vidkun Quislings parti Nasjonal Samling ble det eneste tillatte parti under okkupasjonen. Hva het deres paramilitære særorganisasjon?

Riktig! Feil

Hirden var ikke spesielt stor før det ble obligatorisk masseinnmelding i løpet av krigen. Flesteparten av de nye medlemmene var svært passive.

Quiz om Norge og andre verdenskrig
Helt

Du er godt kjent med andre verdenskrig, både i Norge og utenfor! Vi jubler med deg og for deg for denne innsatsen.
Jøssing

Du er ganske så flink på dette, du! Vel blåst!
Mannen i gata

Joa, du kan litt, men ikke aller mest, kanskje?
Under gjennomsnittet

Uff, denne ble vrien. Ta den en gang til, så snakker vi ikke mer om dette.

Share your Results: