, 14. november 2018

Quiz: Kan du dine skillinger og daler?

Hva kan du om norske mynter? Kan du forskjell på kroner og mark, skillinger og daler? Ta quizen og prøv!

Norske skillinger og daler, penninger og mark, kroner og hvid har en lang historie. Men kan du egentlig nok om disse myntene fra dansketiden?

NB: For å ta denne quizen, anbefaler vi på det sterkeste at du leser vår oversiktsartikkel om emnet først

Ja, altså, skillinger og daler ble brukt også i mesteparten av unionstiden, men nå konsentrerer vi oss om tiden da hovedstaden var i København. På den tiden var mark, kroner, skilling og daler preget i rent sølv, og verdien var den samme som sølvverdien. Noen sølvmynter hadde mindre sølv enn de skulle ha, og noen svært få hadde mer. Hadde man for lite sølv, het det at mynten var underlødig. Disse myntene var lite populære.

Vi tar oss friheten om nok en gang å minne om , vår oversiktsartikkel om de norske myntene. Der kan du lese om alle de myntene som ble brukt da kongene som oftest het Christian eller Frederik. Disse myntene har satt sitt preg på både språket («skillingsvise», «kurant») og på historien. Dersom du allerede har tatt quizen og synes resultatet ikke ble helt det du håpet på, kan du trøste deg med at dette er en vanskelig quiz om du ikke har lest deg opp. Det å skille mellom penninger og hvid, skillinger og daler, kroner og mark er ikke lett.

 

Vis hva du kan om skillinger og daler!

Som vanlig i gode quizer, er det viktig ikke å svare raskt. Du får ingen bonus for å være hurtig. I tillegg liker vi å stille spørsmål på en snedig måte. Dersom du leser nøye, oppdager du ofte at spørsmålet egentlig ikke er det du tror det er. Vi anbefaler derfor quizzere å ta denne quizen i sitt eget tempo.

Når det er sagt, her er det bare å kaste seg over spørsmålene og se hvor flink du er på mynthistorien! Lykke til, og husk at det er lov å ta den flere ganger!

Den var verdt seksten skilling, og det gikk seks av den på en speciedaler. Hva het valøren?

Riktig! Feil

Mark var mye brukt på sekstenhundretallet og syttenhundretallet. Den forsvant på midten av 1700-tallet.

Hva heter det om man har en daler i småmynter?

Riktig! Feil

En riksdaler i kurant, altså småpenger, var gjerne verdt mindre enn en riksdaler specie (i en mynt). Dette var fordi det var for lite sølv i småpengene.

Hvilken konge startet preging av penger i Norge for første gang på 100 år da han gjorde det på begynnelsen av 1500-tallet?

Riktig! Feil

Denne gullmynten preget på ordre fra Hans er funnet i bare ett eksemplar.

Myntpregingen tok virkelig av da vi oppdaget sølv i Kongsberg. Når begynte vi med preging av mynter fra kongsbergsølvet?

Riktig! Feil

Byen Kongsberg eksisterte ikke før sølvet ble oppdaget. Den ble dannet i 1624, samme år som Christiania.

Hvilken var den laveste av disse valørene?

Riktig! Feil

Penning var en viktig mynt tidligere i Norges historie, men etter å ha blitt preget med for lite sølv i lang tid, fikk den lavest verdi da pengesystemet ble forandret i 1541.

Hvem var den siste kongen i Danmark-Norge? På grunn av farens galskap, regjerte han lenge før han ble konge.

Riktig! Feil

Frederik VI regjerte lenge i Danmark, men Norge ble tatt fra ham i 1814 som resultat av at Danmark-Norge ble tvunget inn i Napoleonskrigen.

En krone (dansk-norsk) besto av...

Riktig! Feil

En krone var også i en kort periode verd det dobbelte, men så ble halvkronen gjort om til en krone.

Flere mynter ble preget i anledning kriger Danmark var i. Hvem var Danmark oftest i krig med?

Riktig! Feil

Danmark og Sverige har faktisk rekorden for de to land i verden som oftest har vært i krig med hverandre.

Hva var en ort i myntsammenheng?

Riktig! Feil

En ort eller en riksort var alltid en fjerdedel. En fjerdedels speciedaler ble derfor også kalt en ort speciedaler. Mynten det er bilde av her, er imidlertid en halv speciedaler.

Hvilken av disse valørene ble aldri til en mynt?

Riktig! Feil

Quiz: Norske mynter i dansketiden
Myntekspert
Norsk Numismatisk Forening bør bruke deg i foredrag!
Numismatiker
Dette må vi kalle godkjent på et så vrient tema.
Hobbynumismatiker
Du kan nok til å følge med i en samtale.
Bankkort, takk
Mynter og mynthistorie er kanskje ikke noe for deg?

Share your Results: