, 20. oktober 2017

Quiz: Hva kan du om Harald Hårfagre?

Harald Hårfagre samlet som kjent Norge til ett rike. Men hva kan du om ham?

Vi er stadig opptatt av vikingtiden, og lanserer nå en quiz om Norges første enekonge, Harald Hårfagre. Hvis du vil lese deg opp før quizen, kan du lese deg opp her.

quiz om Harald Hårfagre

Er du klar? Sikker? OK, da begynner vi:

Harald Hårfagres far var ifølge sagaene en svarthåret småkonge som gikk gjennom isen da han skulle ta en snarvei hjem fra gjestebud. Hva het han?

Harald Hårfagre ble i sin samtid kalt Harald Luva. Hva betyr Luva?

Foreningen «Funn i Hafrsfjord», med Samlerhuset som aktiv bidragsyter, leter etter rester etter Harald Hårfagres slag om Vestlandet. Men i hvilket fylke ligger Hafrsfjord?

Ifølge Snorre Sturlasson samlet Harald Hårfagre Norge til ett rike etter at en kongsdatter nektet å gifte seg med ham før han hadde gjort det. Hva het hun?

Hvilket kallenavn fikk eldstesønnen til Harald Hårfagre etter at han bekjempet sine brødre i kamp om makten?

Blant Harald Hårfagres motstandere var det egder, teler og horder. Hvor kom hordene fra?

Ifølge en av mytene ble Harald Hårfagre oppfostret av Odin selv. Flere av tingene Odin eide opptrådde i par eller grupper. Hvilket av disse parene var ikke dyr?

Haralds eldstesønn Eirik ble selv bekjempet av sin halvbror, som vokste opp i England. Hva het han?

Vikingenes siste selvstendige område i Storbritannia opphørte i 954 da vikingene ble bekjempet av en engelsk konge med et litt uvanlig kongenavn. Hva het han?

En av Harald Hårfagres hovedseter lå på Avaldsnes. Hvilken øy ligger Avaldsnes på?