, 13. desember 2017

Nytt nummer av Mynt og Historie ute

Samlerhuset Mynt og Historie
Mynt og Historie nummer 4 2017 er ute – og med mange spennende saker.

I årets fjerde utgave av Mynt & Historie er motstandshelter fra andre verdenskrig og dykking etter spor fra vikingtiden i fokus. Bladet inneholder imidlertid også mye interessant numismatisk stoff. Å slippe et blad med 68 sider numismatikk og historie er både omfattende, og utrolig engasjerende.

Hundreårsjubileum og filmpremiere for motstandsmenn

Den 11. januar 2018 ville motstandsmannen Gunnar Sønsteby ha blitt 100 år. Samlerhuset har ved flere anledninger samarbeidet med ham, noe vi er stolte av. Foran jubileet har nummer 24s tidligere sekretær Peter Ringen Johannessen bidratt med en levende artikkel i denne utgaven av Mynt & Historie. Her får du lese om en mann med en ekstrem innsats for Norges frihet både under krigen og som tidsvitne til fremtidige generasjoner. Slik har hans rolle etter krigen vært vel så viktig.

Motstandsmannen Jan Baalsrud på sin side, blir belønnet med en film til julen. Mannen kjent via «Ni liv» fra 1957 får nå en film seksti år senere. Baalsrud og hans historie ble også i 2013 trukket frem i lyset da det ble preget en minnemedalje med hans historie. Premieren på filmen er 1. juledag 2017 i Tromsø, kort fra der flukten begynte. Det heter at virkeligheten overgår fantasien, og i magasinet skriver vi om den utrolige flukten som vi tror beviser dette.

Fra vikingspor i Hafrsfjord til monogrammer gjennom historien

Mynt og Historie monogrammer Samlerhuset
Kjetil Kvist blender oss med kunnskap om monogrammer i den nyeste utgaven av Mynt og Historie.

Samlerhuset har lenge vært nært knyttet til prosjektet til Foreningen Funn i Hafrsfjord. Derfor var det viktig for oss å være med på åpningen av søket i Hafrsfjorden. Sammen med journalister fra ledende norske medier var vi med på åpningen. Som grunnlag for dette magasinet har vi pratet med både initiativtaker Sigbjørn Daasvatn og professor i historie og vikinghistorie, Torgrim Titlestad. Titlestad beretter om en Harald Hårfagre som var langt mer tvetydig enn mange tidligere antok. Var vår første konge en totalitær politiker? Det kan du lese om i magasinet.

I tillegg er vi så heldige å ha faglig dyktige folk som skriver for oss. Blant disse er historiker og numismatiker Kjetil Kvist. Han geleider oss gjennom monogrammenes historie fra de enkle bokstavene til gamle grekerne til senbarokkens ekstremt forseggjorte monogrammer, og deretter fram til vår tid. Professor og numismatiker ved Kulturhistorisk museum, Svein Harald Gullbekk, har to interessante artikler om kirken og mynter. Den ene handler om skattene som finnes i kirkegulv, og den andre om myntene i religionsstriden på første halvdel av 1500-tallets Norge.

Stor aktivitet i prosessen

Mynt og Historie Samlerhuset
Sigbjørn Daasvatn og Ellen Morgenstierne i samtale om prosjektet til Funn i Hafrsfjord. (Foto: Anne Kathrine Brødholt/Samlerhuset)

Hver utgave av magasinet Mynt & Historie blir til under ledelse av redaktør Ellen Morgenstierne og Samlerhusets Anne Kathrine Brødholt, i nært og godt samarbeid med mange forskjellige bidragsytere, inkludert vår egen Ole Bjørn Fausa. I denne utgaven tar han blant annet opp en skandale fra Det kongelige svenske myntkabinettet.

Vi har også tatt med en sak som er viktig for oss personlig. Et utvalg som ser på en ny sentralbanklov, vil fjerne paragrafen som hjemler minnemynter. Dette fjerner regjeringens mulighet til å utgi minnemynter. Det kan bety at en 350 år gammel tradisjon kan forsvinne. Utvalget gjør ikke klar hva som er motivasjonen, men for oss framstår det hele som en hårreisende avgjørelse, og et stort tap for norsk kultur. Vil du vite hva forslaget går ut på og hvorfor vi er imot det, kan du lese en detaljert gjennomgang i bladet.

Heldigvis er det også mange andre spennende saker om både fortiden og nåtiden innen numismatikk og annen samlerglede. Vi syns selv at det hele har blitt et spennende blad med mange lesverdige artikler. Men mye viktigere er hva du syns. God lesning!

 

Har du lyst på magasinet? Du kan bestille det her!