, 22. september 2017

Hvorfor er våre nye sedler vannskapte?

For første gang i norsk seddelhistorie har alle våre nye sedler et felles tema. For første gang er det ikke et eneste portrett på sedlene. I stedet er det havets betydning som er tema. Grunnen til de nye sedlene er imidlertid ikke behovet for nye temaer, men en høyst nødvendig oppdatering av sikkerheten til sedlene.

Riktignok hadde den tredje seddelserien, fra 1945-55, bare portrett på 1000-kroneseddelen, men ellers har sedlene stort sett hatt portretter. Nå erstattes disse altså at et fellesmotiv; havet. Så hvorfor er havet så viktig? Og hvorfor trenger vi nye sedler?

Motivet: Det felles Norge

nye sedler beauforts skala
På revers side av de nye sedlene finner du rektangler i størrelsesforhold tilpasset valøren. Her sees størrelsesorden for femtilappen til venstre og over mot tusenlappen til høyre. Symbolikken representerer vindstyrke fra svak vind til liten storm. Kilde: Norges Bank

Tanken bak det fra Norges Banks del er å bruke havet for å fortelle om Norge, både historisk, geografisk og statsvitenskaplig. Havet  bringer oss sammen med et fyrtårn som sikrer transporten (femtikronerseddelen). Det bringer oss ut i verden med båter fra Gokstadskipet til den moderne X-BOW-baugen (hundrekroneseddelen). Havet gir oss mat i form av fiske (tohundrekroneseddelen). Det gir oss velferd med redningsskøyter og oljeplattformer (femhundrekroneseddelen). Tl slutt bringer den oss videre, symbolisert med en bølge som både gir utfordringer og muligheter (tusenkroneseddelen).

Baksiden av sedlene representeres av stadig lengre rektangler. Dette representerer Beauforts skala fra lett bris på femtilappen til storm på tusenkroneseddelen. Havets ubestandighet er en viktig faktor i hvordan Norges furede og værbitte utseende er blitt til.

Motivene på sedlene handler ofte om det gamle og det nye. Motivene i bakgrunnen understreker dette. På femtilappens revers side er det bilde av både stjernebildet Karlsvogna, som tidligere ble brukt til å navigere etter, og sektorinndelinger av moderne fyrtårn. Revers side av hundrelappen har stjernebildet Orion og en moderne globus. Tohundrelappen har en grindstøtte til merking av skjær og et fiskegarn. Femhundrelappen har en oljeplattform og fossilet av en ammonitt, som i sin tid ble omgjort til olje. Tusenlappen skiller seg også litt ut her, da den har bilde av molekylet vann både i flytende form og som is.

Men selv om motivene er nye med den nye seddelrekken, så er fargene fortsatt beholdt. Femtilappen er fortsatt grønn, hundrelappen fortsatt rød, tohundrelappen blå, femhundrelappen gulbrun og tusenlappen lilla. Samtlige sedler har også en lundefugl i øverste høyre hjørne.

Grunnen: Sikkerhet i en globalisert verden

Det finnes blant annet mer prosaiske grunner til at de gamle sedlene skal byttes ut: Sikkerhet. Sikkerheten i norske sedler er faktisk langt dårligere enn flere andre seddelserier i Europa. Våre nye sedler på sin side er så godt beskyttet mot forfalskning at det nesten er umulig å forfalske dem.

Det er til sammen fire sikkerhetselementer på våre moderne sedler, alle på sedlenes forside. Det første er det nevnte rektangelet med et hologram nederst i venstre hjørne, der en sirkel ser ut til å bevege seg når du beveger den. Rektangelet er delt inn i tre i høyden, mens de i bredden er delt inn slik de er ifølge Beauforts skala. Femtilappen har for eksempel fem små firkanter, hundrelappen fire litt større og med rektangulær form, tohundrelappen tre enda litt større rektangler og så videre. Det andre sikkerhetselementet er en ankerkjetting på seddelens høyre side, også den er et hologram som ser ut som det beveger seg når du vrir på seddelen.

Det tredje er et vannmerke på venstre side over rektangel-hologrammet. Holder du seddelen opp mot lys, skal du se hodet til en lundefugl, helt lik den lille lundefuglen øverst i høyre hjørne. Det siste er en sikkerhetstråd som er integrert i papiret med bokstavene NB og seddelens valør.

Nye sedler når vi går mot et kontantløst samfunn?

Digitale betalingsmåter blir stadig vanligere. Det har skapt kontroverser rundt kostnadene med å bytte sedlene ut, da enkelte mener at folk knapt vil se sedlene. Samtidig har summen av kontanter i omløp vært ganske stabil på 50 milliarder kroner over de siste ti årene, ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank. Det at andre land, blant dem Sverige i 2015, også fornyer sedlene sine, bør vel også bety at andre land har kommet til samme konklusjon – at det kontantløse samfunn fortsatt er en stund unna.

De nye norske sedlene slippes over 3 år

De nye hundre- og tohundrekroneseddelene er sluppet allerede, mens femti- og femhundrekroneseddelen kommer i fjerde kvartal 2018 og tusenkronerseddelen kommer ved utgangen av 2019.

Frem til ett år etter slippet av de nye sedlene vil du fortsatt kunne benytte deg av de gamle portrettsedlene fra seddelrekke 7. Norges Bank er deretter videre pliktige til å veksle inn de utgåtte og ugyldige sedlene i ti år til etter at sedlene gikk ut av sirkulasjon. Dette betyr at hundrelappen med Fløgstad og tohundrekronen med Birkeland kan fortsatt brukes i butikk frem til 30. mai 2018,. De kan veksles inn hos Norges Bank innen 30. mai 2028. Kristian Birkeland har dermed vært på tohundrekroneseddelen i hele 24 år når den pensjoneres. Tre år yngre pensjoneres seddelen med Norges kanskje største operasangerinne Fløgstad på.