, 26. april 2017

Norske øre- og krone frimerker med V-overtrykk fra 2. verdenskrig

9. mai 1945 var slutten på noen av de mørkeste årene i Norges historie. Hitler, den tyske nazismen, hel verden i krig – og full okkupasjon av Norge. I løpet av disse dramatiske årene ble det utgitt serier av norske frimerker med V-overtrykk. Vanlige norske øre- og krone frimerker ble overtrykket med bokstaven V av tyskerne for å gjøre de norske frimerkene til sine egne. Bokstaven V, for Viktoria, var opprinnelig en del av den tyske propagandakampen mot bolsjevismen.

Følgende frimerker med sort V-overtrykk ble utgitt under 2. verdenskrig:

Sort V-overtrykk på norske ørefrimerker
7. norske ørefrimerker med sort V-overtrykk. (Katalognummer NK274-280)

V-frimerker MED vannmerke fra august 1941.
Opprinnelig var dette ørefrimerkene fra 1937 (med katalognummer NK197-204 og NK207-211). I 1941 ble det trykket en sort V på disse frimerkene (de har fått katalognummer NK261-273).

V-frimerker UTEN vannmerke fra august 1941.
Opprinnelig var dette ørefrimerkene fra 1940/1941 (med katalognummer NK237-243 og NK245-252), samt kronefrimerkene fra 1940 (katalognummer NK229-232). I 1941 ble det trykket en sort V på disse frimerkene (disse har fått katalognummer NK274-292).

Alle V-frimerkene ble ugyldige som frankering etter 29. mars 1944.

Churchill viser V-tegnet
V-tegnet var opprinnelig Churchill og de alliertes symbol for seier.

V-symbolet under 2. verdenskrig

V-tegnet (”Victory”) var opprinnelig Churchill og de alliertes symbol for seier. Adolf Hitler irriterte seg over dette, og ville gjerne ta over V-symbolet selv. Ifølge ham sto V’en for ”Viktoria – Deutschland Siegt an allen Fronten”. Som kjent lyktes de allierte raskt i å endre betydningen av V’en til Victory – et symbol for seier i kampen mot tyskerne.

Reddet fra flammenes rov

Tyskerne bestemte derfor at V-frimerkene skulle tas ut av bruk, og brennes. En iherdig norsk postmann greide imidlertid å redde en del frimerker fra flammenes rov. Han fikk fraktet frimerkene til slottet, hvor de ble gjemt vekk i store striesekker på loftet.

Da krigen var over var det en gruppe Milorg-menn som fant frimerkene. Mesteparten av disse V-frimerkene ble brent etter krigen. Noen ble også auksjonert bort til veldedighet og var i privat eie i mange år. For noen år siden kjøpte så Samlerhuset en del av disse.

 

Samlerhuset tilbyr V-merkene fra 2.verdenskrig. Mer om dette kan du lese her

 

Syns du dette var interessant eller lærerikt? Kanskje noen du kjenner også kan ha nytte av å lese dette? Del det med dem da vel!