, 4. januar 2017

Norsk 20 krone millennium særpreg

20 krone millennium er en norsk mynt med særpreg, en mynt utgitt av Norges Bank med spesialdesign for å markere inngangen til et nytt årtusen. For å hedre og markere viktige begivenheter, epoker, personer eller institusjoner kan Norges Bank gi ut sirkulasjonsmynter med særpreg. Slikt spesialpreg har vært brukt på både 5 kroner, 10 kroner og 20 kroner de siste årene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En slik 20-kronemynt med spesialdesign ble gitt ut i anledning årtusenskiftet i år 2000. Mynten ble utgitt som vanlig sirkulasjonsmynt, men i kun 1.320.307 eksemplarer. Motivet på Millenniumsmynten er et landskap med en vei som går inn i det ukjente. Veien skal symbolisere tiden inn i et nytt årtusen. Myntene med særpreg er fortsatt i sirkulasjon. Dersom du ønsker deg den, men ikke har hatt hell i å få den igjen som veksel, er prisen opp mot 120 kroner for et eksemplar i god kvalitet.