, 12. januar 2017

Norges første mynt Tryggvasonpenningen

Samlerhuset tilbyr både eldre originalmynter og moderne minnemynter, noen også fra før vår tidsregning. Men det er én mynt som er helt uoppnåelig: Norges aller første mynt, Tryggvasonpenningen fra år 995.

Samlerhuset tok i 2006 initiativ til å hente hjem en av de kjente eksemplarene av Norges første mynt, Tryggvasonpenningen fra 995. Initiativet første dessverre ikke frem, og to eksemplarer er i Sverige, ett i Danmark og ett i Tyskland. Noen hevder at det er et eksemplar til, men hvor er et uløst mysterium.

Verdens første mynt så dagens lys i Lydia for 2.600 år siden. I Norge brukte vi lenge alternative betalingsmidler før vikingene tok med seg utenlandske mynter hjem. Vår egen tusenårige mynthistorie starter med Olav Tryggvasson i år 995. Bare kort tid etter at  han ble kronet som norsk konge i Nidaros, startet han å utgi egne mynter. Motivet adopterte han fra samtidige angelsaksiske penninger, et kongeportrett på advers side og korset med ordene CRVX («crux», latin for kors) på baksiden. Det antas at også myntmesteren var angelsaksisk, myntene er signert med en Godwine. Både myntkunsten og myntmesteren kan Olav Tryggvason ha hatt med seg hjem fra kamper mot Kong Ethelred II i England.

Det finnes fire kjente eksemplarer av Norges første mynt i dag, i Stockholm, Lund, København og Berlin. Men ingen i Norge! Samlerhuset forsøkte en gang sammen med flere kjente nordmenn å få et eksemplar tilbakeført til landet, men lyktes dessverre ikke. Inntil videre får mynt- og historieinteresserte besøke den berømte norske vikingmynten i utlandet.