, 29. januar 2018

Norges Bank gir ut ny mynt med spesialpreg

Design av 20 kroner 2018 i proof-kvalitet fra Norges Bank. (Foto: Samlerhuset).

Den Norske Turistforening skal æres på sirkulasjonsmynt med spesialpreg som Norges Bank begynte å gi ut i januar. Dette er første gang en interesseorganisasjon er valgt som motiv på en mynt med spesialpreg.

Norges Bank har valgt å hedre Den Norske Turistforening (DNT) med et eget motiv på 20-kronen som nylig kom ut i sirkulasjon. Anledningen er at foreningen har sitt 150-årsjubileum nå i januar.

NB: Mynter beregnet på sirkulasjon, men med spesialpreg bruker både navnet «Minnemynt med spesialpreg» og «Sirkulasjonsmynt med spesialpreg». For enkelhetens skyld bruker vi sistnevnte nå, slik at de ikke blandes med andre minnemynter som vi tar opp under.

 

Motivet fanger friluftsfølelsen

Motiv på 20-kroner med spesialpreg
1999: Akershus 700 år
1999: Viking – mot ukjent land
2000 Tusenårsskiftet
2002: Nils Henrik Abel 100 år
2004 Jernbanen 150 år
2006: Henrik Ibsen 100 år
2014 Grunnloven 200 år
2015: Høyesterett 200 år
2016: Norges Bank 200 år
2017: Det første samiske
landsmøtet 100 år
2018: Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening har spilt en avgjørende rolle i å få folk ut i naturen og i å ta vare på den. Det var derfor passende at mynten reflekterte nettopp dette. Motivet er et kompass i bruk med pilen som peker mot nord helt øverst, og som ligger over et kart av et landskap med en elv og oppmerket sti. Man kan også se DNTs typiske symbol for hytte, et hus delt diagonalt med farge på nedre venstre halvdel. Omskriften er «Den Norske Turistforening 150 år». Valøren 20 KR står i et rektangel litt under midten, slik at det ikke skjermer for verken stien eller elven.

Mynten har fanget i detalj Turistforeningens vesen. Kompasset kan sees på som selve friluftslivet. Kartet er en god påminner om innsatsen til Turistforeningen i å hjelpe oss å finne frem både med kart og ruter. Hytten minner oss om de mange hyttene DNT har tilgjengelig for sine medlemmer. Motivet har lyktes i å få budskapet i fokus i sin enkelhet.

 

Ellevte 20-kronen med spesialpreg

Den norske turistforening, Norges Bank, minnemynt spesialpreg
Den første 20-kronen med spesialpreg. Mynten hadde som første og hittil eneste 20-kroning uten bilde av myntherren. (Foto: Samlerhuset)

I 1994 kom den første 20-kronen med det kjente bildet av et vikingskip i profil. Fem år senere kom den første 20-kronen med spesialpreg. DNT-mynten er den ellevte med spesialpreg. Som regel kommer de vanlige 20-kronene og de med spesialpreg ikke samtidig. Bare i 2000 og 2002 ble det gitt ut både 20-kroner med tradisjonelle motiver og 20-kroner med spesialpreg samtidig. I 2018 blir 20-kronen med DNT-motivet på også den eneste 20-kronen som gis ut.

Alle 20-kronene med spesialpreg har sin historie. Spesialpregmynten som kom i anledning Grunnlovens 200-årsjubileum er den eneste 20-kronen som ble gitt ut både som minnemynt og som sirkulasjonsmynt med spesialpreg. Det har også skjedd med Henrik Wergeland-tieren som kom i 2008. «Jernbanen 150 år» var den som kom ut i lavest opplag, med 500 000. «Henrik Ibsen 100 år» er det eneste tilfellet av at en mynt gjør ære på en persons dødsdag, og ikke fødselsdag. Den første, Akershus Festning, er den eneste som ikke bærer kongens portrett.

Og i tillegg er altså Turistforening-mynten den første som gjør ære på en interesseorganisasjon. Det vil si, de ser på seg selv først og fremst som en friluftslivorganisasjon. For DNT er det viktig å få folk ut i friluftsliv og å ivareta norsk natur – noe motivet altså fint illustrerer.

 

Den Norske Turistforening ikke nevnt i Minnemyntutvalget

Det var ikke åpenbart at nettopp DNT skulle prege mynten. Da Minnemyntutvalget presenterte sin rapport i oktober 2014, var DNT ikke blant hovedkandidatene. Femtiårsjubileet for norsk oljeutvinning, det kongelige gullbryllupet og 200 år siden Aasmund Olavsson Vinje ble født var av komiteen opplevd som viktigere. Turistforeningen ble vurdert, men ikke tatt med.

Minnemyntutvalget hadde som hensikt å komme med forslag til minnemynter, ikke sirkulasjonsmynter med spesialpreg. Minnemynter er preget i edelt metall, gjerne sølv, og har som oftest langt større pålydende verdi enn norske mynter tradisjonelt har. Minnemynter er heller ikke beregnet for sirkulasjon. Den siste minnemynten per nå ble preget i 2014 i anledning 200 års jubileet til Norges grunnlov.

Det er derfor ikke blitt preget noen minnemynter etter at komiteen leverte forslaget sitt. Imidlertid ble deres forslag til minnemynt for 2017 brukt som motiv for sirkulasjonsmynter med spesialpreg. Og i år er altså deres forkastede forslag også med. Til ære for mennesker som i 150 år har gjort en stor innsats for å ta vare på naturen og å få folk ut i den.