, 25. november 2022

Nansen-quiz

Hvor god er du i Nansen-trivia? Ta quizen om vår kanskje største nasjonalhelt her!

1. Fridtjof Nansen ble født på Frøen. Hvor ligger Frøen i dag?

Riktig! Feil

Nansens doktorgrad var banebrytende, men innen hvilket felt?

Riktig! Feil

Nansen prøvde å dra på ski til Nordpolen. Hvem hadde han med seg?

Riktig! Feil

Hvilken rolle spilte Nansen under unionsoppløsningen?

Riktig! Feil

Etter unionsoppløsningen tok Nansen motvillig imot en post. Hvilken?

Riktig! Feil

I 1921 ga Folkeforbundet Nansen en post. Hvilken?

Riktig! Feil

Nansen hjalp mange flyktninger etter første verdenskrig. Hva gjorde han?

Riktig! Feil

I hvilket land blir Nansen regnet som en helt fordi han reddet dem vekk fra ekstrem undertrykkelse?

Riktig! Feil

Hvilken annen kjent person ble med Nansen for å se på sultkatastrofene i dette landet?

Riktig! Feil

Fridtjof Nansen døde i 1930. Hvilken kjent dag ble han begravet?

Riktig! Feil

Nansen-quiz
Ekspert

Du er Nansen-ekspert! Flott jobbet!
Over gjennomsnittet

Du følger med og lærer deg mye. Fullt godkjent!
Midt på treet

Du får med deg noe, men ikke alt.
Livets harde skole

Prøv igjen. Det kan i det minste ikke gå verre!

Share your Results: