, 27. mars 2017

Kulturhistorisk lenke brytes i Danmark når myntverket legger ned

Det er trist nytt når den danske Nationalbanken nå har satt et punktum for produksjon av sedler og mynter hjemme ved myntverket i Danmark. En æra i vårt naboland er forbi. Myntpregning i København går århundrer tilbake. Også norske mynter ble der preget før opprettelsen av Den Kongelige Mynt på Kongsberg i 1686. Her i Norge derimot, er historien en annen enn i Danmark. Dette er historien om to land, to myntverk og to ulike veier i nyere historie…

Legger ned produksjon av mynt og sedler på myntverket i Danmark

Et stadig mer kontantløst samfunn er hovedårsaken til at den danske Nationalbanken har besluttet å stoppe sin produksjon av sedler og mynter. Flere og flere dansker bruker betalingskort fremfor kontanter, og nå er det ikke lenger påbudt for handelsstanden å akseptere kontanter som betalingsmiddel. Med en dramatisk nedgang i folks bruk av kontante penger, så derfor ikke Nationalbanken det lenger forsvarlig å produsere de danske pengene hjemme. Nå tar en ekstern leverandør i Finland over. I Norge på den andre side, så er Myntverket fortsatt i drift og produserer landets mynter. Eierskapet av landets nest eldste produksjonsbedrift er imidlertid forlengst overdratt fra staten og den kulturhistoriske hjørnesteinen forvaltes videre av Samlerhuset.

Produksjon av mynt i København i flere århundrer

Den første myntproduksjonen vi kjenner til i København, fant sted under Kong Hans (1483-1513). Dansk og dansk-norsk myntpregning skal siden ha funnet sted ved flere ulike plasser i byen, blant annet i kongens egen vingård, København slott og på Nyhavn. Før dette har dansk mynt blitt preget flere steder i Danmark siden Kong Svend Tvæskjeggs tid fra 987-1014. Når man nå har tatt beslutningen om å stanse all produksjon av dansk mynt og sedler i Danmark, brytes dermed en tusenårig kulturhistorisk lenke. Til avisen Berlingske Tidene, uttaler Dansk Folkepartis finanstalsmann René Christensen at avgjørelsen er en tabbe.

– Dette handler ikke kun om økonomi, men også om kultur og nasjonalfølelse. Stoltheten over at kongelig mynt trykkes i Danmark går tapt, og man kan frykte at sikkerheten svekkes.

Norsk mynt preges fremdeles i Norge

Det Norske Myntverket på Kongsberg, etablert i 1686, preger fortsatt Norges mynter

Norges Bank ser kanskje ikke like sort på kontantenes fremtid som det kan synes at de gjør i Danmark. Men som Norges Bank selv sier: Det er dine valg som avgjør. For mange er kontanter fortsatt en del av hverdagen. Til syvende og sist er det oss forbrukere som bestemmer om vi går mot et kontantfritt samfunn eller ikke. Det er gledelig å vite at vi har nasjonalbanken med oss i kampen for kontanter, og at både den sikkerhetsmessige, og den historiske verdien dermed blir ivaretatt.

Frem til 2007 ble både Norges sedler og mynter produsert i Norge. Sedlene ble produsert på egen seddelpresse i Norges Banks lokaler, men sommeren 2007 ble produksjonen satt utenlands. For vår klingende mynt er historien annerledes.

Produksjon av norsk mynt i flere hundre år

Det Norske Myntverket på Kongsberg har preget norske mynter og medaljer siden 1686. Produksjon av norsk mynt avgjøres med bakgrunn i en anbudskonkurranse utstedt fra Norges Bank. «Mynta», som Myntverket på Kongsberg populært blir kalt, vant senest i 2014 anbudet på produksjon av de norske myntene. Det betyr at produksjon av norsk mynt i Norge i allefall er sikret til og med 2018, og en mangehundreårig nasjonal tradisjon holdes dermed foreløpig i hevd. Det Norske Myntverket ble igjen helnorsk da Samlerhuset overtok det fulle eierskapet i 2015, og vi legger stor prestisje i en fortsatt produksjon av norsk sirkulasjons- og jubileumsmynt på norsk jord. Hvilke mynter som utgis, og hvor mange som til enhver tid skal produseres er fremdeles fullforvaltet av myndighetene og Norges Bank.

Også i Norge er vi vel kjent med at kontantene blir færre, mens de digitale transaksjonene er i flertall. Bekymringer knyttet til ett fullstendig kontantløst samfunn går ikke upåaktet hen, og en folkebevegelse på nærmere 40.000 nordmenn har etablert seg under parolen Ja til kontanter.

Norges nye sedler

Til sommeren lanseres Norges nye sedler. Og selv om det kun er de norske myntene som produseres hjemme i Norge, garanterer fremdeles nasjonalbanken vår for to ting når det gjelder norske sedler: De er ekte og de er verdt sin pålydende verdi. For myntene våre gjelder naturligvis det samme. Men i tillegg er de altså fortsatt produsert i Norge, slik de har vært det siden 1686, på vårt eget nasjonale myntverk, i den stolte sølvbyen Kongsberg.