, 2. mars 2020

Mynten som ikke skulle eksistere

En Edward VIII sovereign ble lagt ut til salg i januar. Mynten hentet inn hele en million pund, og ble den første mynten solgt i Storbritannia til å få til det. Ikke galt for en mynt som ikke skulle eksistere.

Edward VIII var kongen som knapt var konge. Han ble konge da faren døde den 20. januar 1936. Elleve måneder senere hadde han abdisert. Dette medførte at han bare såvidt unngikk å få en mynt med sitt ansikt – i det minste offisielt utgitt.

 

Edward VIII og hans midtskill

Dette var et prøvetrykk på en sirkulasjonsmynt som aldri kom med. I denne varianten sto ikke India nevnt.

Nå er det slik at mynter som gis ut et år som regel er preget mot slutten året før. Det finnes unntak, men dette er en bra tommelfingerregel. Det er for eksempel dette som er grunnen til at mynter fra 1991 hadde Olav V på seg selv om han døde i januar samme år. Denne regelen var også i bruk i 1936 og 1937. Hadde Edward VIII vært konge i to måneder lenger, og abdisert i januar 1937, hadde sannsynligvis mynter med hans portrett blitt sirkulert.

Samtidig var det i siste liten. For motivet var klart, og seks prøveeksemplarer ble preget av den såkalte sovereign. Det var en i utganspunktet vanlig mynt. Omskrften erklærte at kongen var ved Guds nåde konge over alle britene, troens forsvarer og keiser av India. Problemet var at han så til venstre. Tradisjonell kutyme var at man skulle se annenhver vei. Dermed skulle Edward se til høyre. Dette var en uskreven regel og en tradisjon, og kongen kunne derfor fint hoppe over dette. Likevel er tradisjon noe man ikke tar lett på i Storbritannia.

Men hvorfor så han da til venstre? En ledende teori er faktisk at han hadde en midtskill som ikke var helt på midten, men lå litt på venstre side. Dermed kunne man ikke se denne skillen på myntene dersom han så til høyre. Og Edward var stolt av midtskillen sin.

 

Rekordsum på auksjon

Inntil denne mynten kom på auksjon, hadde aldri en mynt tidligere nådd en million pund på de britiske øyer. Den forrige rekorden var på en Edward III florin. Dette var strengt talt ikke en britisk mynt, men en fransk en. Denne mynten ble solgt for £460 000.

Edward VIII sovereign slo rekorden så det sang. Nøyaktig en million pund kostet denne mynten for den heldige kjøper. En million pund  tilsvarer omtrent 12 millioner kroner. Den dyreste norske, til sammenlikning, kom på 3,45 millioner norske kroner.