, 4. april 2018

Krigsseiler Ingvald Wahls utrolige historie

Ingvald Wahl (til venstre) og Jon Michelet med medaljen laget til ære for ham og de andre krigsseilerne som kjempet for de allierte under andre verdenskrig.

For mange kan terrorbombing av havnen gjøre at man blir mindre lysten til å fortsette som sjømann. For krigsseiler Ingvald Wahl var det bare begynnelsen.

Ingvald Wahl var 17 år da han satte sine ben på en linebåt under lofotfisket. Derfra var veien til å jobbe som sjømann kort. Han var 20 år da krigen brøt ut, og 21 da han fikk høre at Norge ble invadert. Og fra da av begynner en historie utenom det vanlige. Samlerhuset og redaksjonen i Magasinet Mynt & Historie har møtt Wahl i nyere tid. Hans historie slutter aldri å imponere.

 

Verdenskrig og klassekamp

Båten D/S Benca som han var på, dro i stedet først til Falmouth i England. Etter litt fram og tilbake, drar de til destinasjonen, Antwerpen. Da de var fremme, har også tyskerne nærmet seg havnebyen, og utsetter den for terrorbombing. Til slutt kommer Benca seg tilbake til England, og så drar de i konvoi til Boston.

Krigsseiler Ingvald Wahls historie er dokumentert i Krigsseilerregisteret som du kan se her!

På den tiden var det langt fra ideelle forhold mellom sjømenn, kaptein og skipsredere, og heller ikke sjømenn imellom. Wahl hadde vært med på streik mellom Scandinavian Seamen’s Club of America og rederne. SSCA var ledet og dominert av kommunister, og hadde derfor lite til overs for Norsk Sjømannsforbund. Da verdenskrigen startet, var kommunistene for mange en løs kanon de ikke visste hvordan de skulle forholde seg til.

Wahl selv hadde få problemer med å få hyre, men han reiste nå mellom byer i USA og innom Cuba. Dette er helt til han mønstrer som fyrbøter på dampskipet Hvoslef. Båten skal ta med frukt over Atlanterhavet, men den kommer ikke langt. Utenfor Delaware ble den senket av en tysk ubåt. Wahl og elleve andre overlever, og kommer seg i land.

 

Krigsseiler, skytter og fengselsfugl

Wahl måtte fikse både rygg og ben. Igjen kunne flere av oss velge det mest naturlige valget, å si at man hadde gjort sin innsats. Wahl, imidlertid, var laget av sterkere stoff. I julen 1942 endte han opp ved Skytterskolen for Handelsflåten på Nova Scotia. Wahl hadde allerede vært krigsseiler, men nå hadde han en ny dimensjon.

Ved å flytte fra fyrbøter til skytter gikk han fra en fare til en annen. Fyrbøtere var prisgitt muligheten å komme seg ut om man ble truffet, noe som ikke alltid var lett. På den annen side, var nå Wahl midt i skuddlinjen. I tillegg fikk han problemer da han ble anklaget for smugling og krangling på bar.

Arrestasjon og problemer med myndighetene forfølger krigsseiler Wahl, som også får problemer i New York. I en mangelfull rettsak blir han dømt til et halvt års fengsel. Igjen ville man tro at det var nok til å bli avskrekket fra videre samarbeid. Og igjen viser Wahl ingen slike tendenser. Han blir med videre, og gjør en viktig innsats for å sikre forsyninger. I Liverpool får han vite at Tyskland har kapitulert. Ni dager senere ankommer han Kirkenes med forsyninger. Krigsseilerne har imidlertid ingen høy stjerne her. Ei heller i Tromsø eller, skal det vise seg, i resten av landet. Deres historie har først de siste tiårene fått den oppmerksomheten den fortjener.

 

Krigsseiler verdig en medalje

Selv om Wahls historie er spennende nok i seg selv, ble den gjort enda mer levende av Jon Michelet i boken «Den siste krigsseiler». Wahl opplevde mye motgang etter krigen, men har alltid vært opptatt av fortelle levende og morsomt. Selv om han selv mente at krigsseilerne knapt kunne ha blitt behandlet dårligere av den norske staten om de sloss for tyskerne.

Ingvald Wahl var et klart valg da Norges Hjemmefrontmuseum skulle velge kandidater til medaljeserien «Kampen om Norge». Medaljen ble designet av Endre Skandfer, som lyktes godt i å berette fortellingen rundt Wahl på en god måte – i metall.  Skandfer har mestret å gi et uttrykksfull og historiefortellende preg på krigsseilerens historie. Dette passer bra til Wahl.

Når medaljen var ferdig preget var det med ære og ydmykhet at vi i Samlerhuset overleverte medaljen til ham. I den anledning fikk vi besøke ham i hans hjem. – Å møte seg selv i døra på denne måten overgår alt, sa han da han fikk se medaljen med hans kontrafei på. En medalje han senere fikk overrekke til Jon Michelet. Eller som han selv sier, kameraten hans.

 

Denne artikkelen er hentet delvis fra en artikkel i Mynt & Historie nr. 1/2015 og delvis fra historiekortet til medaljen «Ingvald Wahl Krigsseilere i kamp».