, 3. september 2019

Koson – den mystiske mynten

Koson og maleri som viser mordet på Cæsar
Mynten «Koson» kan ha vært knyttet til Brutus (i midten på bildet) eller en kopi uten noen tilknytning til ham. Alt rundt mynten er ukjent. (Alle bilder av mynter: CNG)

Enkelte mynter er rett og slett et stort mysterium. Koson er en slik mynt. Det gjør jo ikke sakene bedre at den er full av avledningsmanøvre.

Koson er altså mynten som ble funnet i Transilvania i daværende Ungarn tidlig på 1500-tallet, og er blitt diskutert siden. Myntene er de eneste myntene fra dakerne, innbyggerne i dagens Romania, som man kjenner til. Ettersom vi her snakker om en nasjon uten tradisjoner for mynter, blir historien bare enda merkeligere. Navnet «koson» kommer av at de greske bokstavene ΚΟΣΩΝ står på mynten.

 

Koson kan være Cotison

Dacia lå sånn omtrent i dagens Romania og Moldova. De hadde nære bånd til trakerne i sør, kelterne i vest og skyterne i øst.  Grekerne anså dem til og med som de mest ærbare av de trakiske stammene. For ordens skyld var trakere en samlebetegnelse for en rekke stammer øst på Balkan.

Under kong Burebista ble Dacia mye mektigere. Han var faktisk så dyktig at  Julius Cæsar var var noe bekymret for dem. De to døde i samme år, og mens Cæsars Roma ble overgitt til Senatet, ble Dacia delt opp i fire. I realiteten var det kaotisk, og mange kranglet mot hverandre. En av de mektige krigerhøvdingene der skal ha vært Cotiso eller Cotison. Kan han ha vært myntherren?

 

Fristet av både Augustus og Marcus Antonius

Cotiso ble etter hvert en ganske stor spiller på det politiske plan. Han fikk dermed oppmerksomheten til både Octavian, senere Augustus, og Marcus Antonius. Begge ønsket at han og hans soldater skulle hjelpe dem. Dette skjedde sånn omtrent 35 f.Kr. Da hadde Octavian og Marcus Antonius gått til krig med hverandre, og begge trengte hans allianse. Etter litt fram og tilbake, endte han med å alliere seg med Marcus Antonius.

Dette viste seg å være en dårlig idé. Octavian, da Augustus, beseiret Marcus Antonius, og satte deretter nesen mot Dacia. I 25 f.Kr, ble Cotisos hær knust av romerne ifølge Horats. Så var dette mannen koson-myntene er oppkalt etter?

 

Hva med Brutus?

KOSON og Brutus-mynt
Koson ved siden av en Brutus-denarius. Merk B-en til venstre.

Vel, nå begynner ting å bli problematiske. For dersom man ser på mynten, er det tydelig at den likner på en romersk mynt. For Marius Junius Brutus, Cæsars morder, preget i 54 f.Kr. sine egne mynter. Disse gjorde ære på Brutus’ stamfar, Lucius Junius Brutus. Sistnevnt er kjent for å ha bekjempet kongene og erstattet dem med republikken i år 509 f.Kr.  Lucius Junius Brutus var en ærbar mann som ble høyt verdsatt av romerne. Marius Brutus, derimot, var i en vanskelig situasjon på denne tiden.

Men så finnes en spennende teori. Og den er at det er Brutus selv som har fått preget disse myntene. Grunnen til dette er at mynten har hele 97 % gull, og bare romerne kunne prege gull i så høy kvalitet. I tilleg har den et kjent motiv som Brutus selv sto bak. KOSON kan bety konsul på gresk, men siden Brutus selv ikke var konsul, er dette en litt haltende teori. I stedet kan det ha vært gullpenger som Brutus fikk preget til kongen med hans navn på gresk. På denne tiden snakket man mye gresk i Dacia.

Dette forklarer ørnen på baksiden, et sterkt symbol for Roma. Det at den har Cæsars laurbærkrans er et kraftig symbol.

 

Ikke et myntfolk

Men likevel er det litt pussig at Brutus skulle sammenlikne sin stamfar med en relativt ukjent konge. Og det er før vi tar opp at denne Cotison faktisk samarbeidet først med Brutus og så med enten Augustus og Marcus Antonius, som begge hevnet Cæsar. Dessuten er dette den eneste kjente dakiske mynten. Dakerne var rett og slett ikke et myntfolk. Så hvorfor ikke bare gi gullet uten å prege dem?

Det kan selvfølgelig hende at Cotison selv preget mynter av gullet han fikk. Slik kan B-en man kan se til venstre på mynten være  et minne om Burebista. Symboldet med de to livvaktene og mannen i midten kan være et frieri til Roma. Det at de skal forestille en senator og to lictorer, eller livvakter med stokker og øks, er også ganske klart.

Grunnen til at han i det hele tatt fikk preget mynter kan ha vært for å betale leiesoldater. Men hvorfor med så rent gull? Det hadde holdt med 75 % gull, og han hadde hatt dem. Og hvorfor ble pengene ikke funnet før på 1500-tallet.

Siste ord er ikke sagt om denne mynten. Spennende er det uansett.