, 14. februar 2017

Verdens første minnemedalje i rettferdig Fairmined gull, «Kongens Nei», er norsk!

Den norske medaljen «Kongens nei» er verdens første minnemedalje preget i rettferdig «Fairmined» gull. Medaljen ble preget hos Det Norske Myntverket samtidig med at storfilmen med samme navn gikk som en farsott i Norge. Her ser du hvordan medaljen ble til.

En minnemedalje i gull er flott i seg selv. En minnemynt preget i rettferdig Fairmined-gull er dette virkelig et stykke gull å være stolt over å eie!

Gull fra rettferdige gruver

Utvinning av gull er inntektskilden for flere millioner mennesker i fattige land, primært i Latin-Amerika, Afrika og Sørøst-Asia. Av disse kommer 85-90% av gullet som utvinnes i dag fra større gruver. Disse som er regulert av nasjonale og internasjonale normer og reguleringer. De resterende 10-15% imidlertid inntektene til mer enn 10 millioner mennesker i verden. For selv om det kun er 10-15% av verdens gull i omløp kommer fra småskalagruver, så utgjør det om lag 90% av alle verdens gruvearbeidere! I disse gruvene er arbeidsforholdene tildels svært dårlige og miljøbelastning enorm. Gullutvinning fra småskalagruver skjer ofte for hånd og under vanskelige forhold. Arbeidet utføres for hånd i en prosess som dessverre også involverer bruk av de svært miljøskadelige og helsefarlige kjemikaliet kvikksølv. Videre mangler ofte gruvedriften i små gruver ofte tillatelse fra myndighetene, noe som gjør levebrødet til millioner av mennesker ytterst problematiske.

Fairmineds arbeid nytter, det har ikke bare betydning for den enkelte gruvearbeideren, men også for miljøet og hele samfunnet rundt gruvene. Miljøhensyn er vel ivaretatt. Helse, sikkerhet, lønn og rettigheter er sikret.

Fairmined sertifisert gull betyr derimot at gullet er hentet ut i en lovlig og rettferdig prosess, som er mest mulig skånsom. Dessuten kan gullet spores hele veien fra gruvene og frem til det endelige samleobjektet. Per i dag er Det Norske Myntverket en av de få myntverkene i verden som er sertifisert til å prege mynt og medaljer i sporbart og rettferdig gull. Første medalje preget i rettferdig gull var Nobels fredsprismedalje, etter beslutning fra Nobels fredsprisinstitutt i 2015. Deretter fulgte minnemedaljen «Kongens Nei», i samarbeid mellom Samlerhuset, Det Norske Myntverket og produsentene bak filmen med sammen navn.

Fairmined-sertifisert gull betyr at gullet kan spores fra den enkelte gruven til endelig samleobjekt. Miljøhensyn er vel ivaretatt. Helse, sikkerhet, lønn og rettigheter er sikret. Per i dag er Det Norske Myntverket blant få myntverk i verden som er autorisert for å prege mynt og medaljer i sporbart og rettferdig Fairmined-gull.
Farmined-standard innebærer rettferdig, sertifisert gull fra småskalagruvedrift.

Fairmineds arbeid nytter, det har ikke bare betydning for den enkelte gruvearbeideren, men også for miljøet og hele samfunnet rundt gruvene. Miljøhensyn er vel ivaretatt. Helse, sikkerhet, lønn og rettigheter er sikret.

Per i dag er Det Norske Myntverket blant få myntverk i verden som er autorisert for å prege mynt og medaljer i sporbart og rettferdig Fairmined-gull.