, 26. september 2022

Kharons obol – reisen til underverdenen

Underverdenen med Kharon
Kharon bringer sjeler over til dødsriket. Denne fremstillingen er illustrasjon fra Dantes «Den guddommelige komedie»

Underverdenen i gresk mytologi er ikke gratis. Du måtte ha med deg penger til fergemannen Kharon, som tok deg til den andre siden. Men hvilke penger ble brukt?

Underverdenen forandret seg stadig ifølge gresk mytologi. Jo mer avansert det greske samfunnet var, jo mer avansert ble underverdenen. Én ting som ikke forandret seg, var måten du kom dit. Og der spilte en mynt en viktig rolle.

 

Fergemannens betaling – veien til underverdenen

De gamle grekerne hadde ikke lommer eller punger. Dette medførte at pengene deres ble holdt enten av en slave eller av dem selv – i munnen. Nettopp dette med å oppbevare penger i munnen tok de med seg til begravelsen. For da en person døde, skulle hen få en mynt i munnen. Denne mynten skulle være betaling til fergemannen Kharon, som tok sjelene over til dødsriket.

De gamle grekerne var fulle av triks. Sammen med den vise titanen Promethevs, fikk de ordnet det slik at de ofret bein og skinn til gudene, mens de selv beholdt kjøttet. De var også gjerrige med mynten til dødsriket. De døde fikk en obol, som var en sjettedels drakme. Det fantes enda lavere valører, men en obol var alt annet enn store penger.

 

Egne fergemynter preget

Myntene ble kalt portheimon, eller fergepenger. I de fleste tilfellene var disse myntene vanlige småpenger. I visse områder ble de laveste valørene omtalt som mynter bare brukt til småhandel eller til fergemannen (Kharon). De berømte delfinmyntene fra Olbia i Trakia (dagens Bulgaria) ble brukt i så måte. Andre igjen preget egne mynter spesiallaget for reisen til underverdenen. Disse ble kjent som nettopp Kharons obol. Disse myntener mer «penger» enn mynter. De hadde ingen nominell verdi, men de var spesiallaget for reisen.